Mandatenlijst Groen-fractie gepubliceerd

Tijdens de extra gemeenteraad van februari 2017 legde fractievoorzitter Bram Van Braeckevelt samen met de andere meerderheidspartijen een voorstel neer dat de politieke fracties jaarlijks in de maand juni alle mandaten van hun mandatarissen zouden bekendmaken. De lijst zou, behalve een lijst van de mandaten, ook aangeven hoeveel vergoedingen elke mandataris hiervoor ontvangen heeft, en hoeveel vergaderingen de mandataris het voorbije jaar bijwoonde. U kan de lijst hier raadplegen.

Tags: 

Bijlagen: