Leg je eigen groendak aan!

De Stad geeft sinds een tijdje subsidies aan Gentenaars die een groendak laten aanleggen. Dat is goed voor de biodiversiteit en de opvang van water. Ook op stadsgebouwen komen er groendaken. Daarnaast kunnen ook volledige groengevels onze stad groener maken.

 

Tijdens de begrotingsbesprekingen gaf Groen gemeenteraadslid Sara Matthieu aan het een goede zaak te vinden dat er geld wordt gereserveerd om stadsgebouwen van groendaken te voorzien. Door het goede voorbeeld te geven kunnen we nog meer Gentenaars aanzetten op hun huis hetzelfde te doen. Sara gaf ook aan dat we de subsidie misschien kunnen uitbreiden naar volledige groene gevels. In Parijs experimenteert men hier al langer mee in het kader van ‘Parisculteurs’, een ambitieus plan voor een groenere stad die klaar is om de mogelijke effecten van klimaatverandering te bestrijden. Schepen van Milieu en Klimaat Tine Heyse gaf aan zeker bereid te zijn dit verder mee te nemen, tot Sara’s tevredenheid. 

Tags: