Leefbaar, kindvriendelijk en veerkrachtig Gent tot in 2021

Afgelopen maandag keurde de gemeenteraad het budget voor 2018 goed. Al van in het begin van de legislatuur trok deze meerderheid resoluut de kaart van een kindvriendelijk en leefbaar Gent. Broodnodig, want met een stijgend aantal inwoners zijn de uitdagingen rond kinderopvang, onderwijs, huisvesting, mobiliteit,... niet gering. In zijn tussenkomst benadrukte Bram Van Braeckevelt dat we met de aanpassingen in de financiële planning die specifieke uitdagingen niet uit de weg gaan. 

  • Heel wat maatregelen worden genomen om Gent nóg kindvriendelijker te maken: er wordt stevig geïnvesteerd in kinderopvang en onderwijs, om de capaciteit te verhogen. Als Stad trekken we bovendien zélf middelen uit in functie van het M-decreet bij buitenschoolse kinderopvang.
  • De begroting toont ook de grote ambities rond​ leefbaarheid in de stad. Via de invoering van een Lage Emissiezone (LEZ) vanaf 2020 gaan we voor een betere luchtkwaliteit, met een betere leefkwaliteit en gezondheid van de Gentenaars tot gevolg. Er wordt budget voorzien voor flankerende maatregelen om de overgang voor bewoners en bezoekers optimaal te begeleiden. Zo zijn we de enige stad in België die een financiële tegemoetkoming voorziet om de meest vervuilende wagens uit roulatie te halen: de zogenaamde slooppremie. Daarnaast worden er ook middelen uitgetrokken om een participatietraject uit te bouwen die een alternatieve invulling voor de fly-over (B401) zou kunnen voorleggen. 
  • Wonen, al langer één van de belangrijkste thema's in Gent. Er zijn naast extra middelen om de strijd tegen leegstand, verkrotting en verwaarlozing op te drijven, ook substantiële middelen opzij gezet om de Taskforce Wonen te starten en een kapitaalsverhoging voor WoninGent te voorzien. 

 

Brams volledige tussenkomst kan je hier lezen. 

 

Tags: