Laat kotstudenten stemmen in Gent

Gents schepen van onderwijs Elke Decruynaere (Groen) heeft gisterenavond een opmerkelijk voorstel gelanceerd tijdens de commissie onderwijs. Ze pleit ervoor om kotstudenten stemrecht te geven in de stad waar ze studeren. "Als actieve medeburgers verdienen ze een volwaardige plek in onze stad", klinkt het.

De oproep van Decruynaere is niet nieuw. Een aantal jaren geleden spraken burgemeester Termont (sp.a) en zijn Leuvense collega-burgervader Tobback zich al uit als voorstander van het stemrecht voor kotstudenten. Ook nu staat de Gentse burgemeester achter het voorstel van Decruynaere. "Heel wat studenten vertoeven vaker in de stad waar ze studeren dan op de plaats waar ze gedomicilieerd zijn. We zien hen daarom als actieve medeburgers en willen door hen een stem te geven een volwaardige plek geven in onze stad", argumenteert de Gentse schepen van onderwijs.

Decruynaere verzekert dat het haar niet te doen is om stemmen te ronselen bij studenten, die vaak worden geassocieerd met de linkerzijde van het politiek spectrum. "In het verleden hebben al politici van verschillende politieke strekkingen zich als een voorstander uitgesproken voor het voorstel zoals Peter Dedecker van N-VA of Rik Daems van Open Vld", zegt Decruynaere. "Bovendien is het de bedoeling om studenten de keuze te geven om hun stem uit te brengen in hun studentenstad of in de plaats waar ze gedomicilieerd zijn. We willen niemand verplichten waar ze hun stem moeten uitbrengen, noch op wie ze moeten stemmen."

Wetswijziging

Herwig Reynaert, professor lokale politiek van de Universiteit Gent, vindt het voorstel een inhoudelijke discussie waard, maar vreest dat het op korte termijn niet haalbaar is. "Momenteel is het stemrecht gekoppeld aan de plaats waar men gedomicilieerd is en niet aan de locatie waar men het vaakst vertoeft. Om dit voorstel uit te voeren is een wetswijziging nodig die wordt goedgekeurd door het Vlaams parlement. Die kans lijkt vandaag klein. Bovendien rijst de vraag of inwoners van studentensteden als Gent of Leuven zitten te wachten op stemrecht voor studenten in hun stad."

Meer in Gent

De studenten zelf lijken gewonnen voor het idee. "Als studenten spelen wij door onze aanwezigheid ontegensprekelijk een grote rol in de stad. Zaken als het cultuur- of uitgaansbeleid van een stad belangen ons ook aan. Door stemrecht zouden we mee inspraak krijgen in het beleid waar we het grootste deel van onze tijd doorbrengen", zegt Lennert Noppe, voorzitter van de Gentse studentenraad. Ook studenten Taal- en Letterkunde Eva Lambrecht, Fien De Malsche en Celine Lingier die een kot betrekken in home Fabiola vlakbij de Overpoort zijn voorstander van het voorstel. "We zouden het positief vinden als we zouden kunnen kiezen waar we onze stem kunnen uitbrengen. We zijn hier vaak meer dan thuis en denken er ook over na hier later te blijven wonen."

Tags: