Laagste sociaal tarief in sociale restaurants gaat nog omlaag

Het laagste sociaal tarief in de Gentse sociale restaurants, voor mensen met een leefloon of een gelijkgesteld inkomen, wordt verlaagd van € 3,50 naar € 3. Er komt ook een reclamecampagne om de sociale restaurants beter bekend te maken en een actievere toeleiding van de doelgroep.

Om erkend te worden als sociaal restaurant moet minstens 25% van het totaal aantal maaltijden tegen een sociaal tarief verkocht worden. Die 25% wordt door alle restaurants ruimschoots behaald . We zien echter dat het minimumpercentage van 25% vooral behaald wordt door een hoog percentage eters die een verhoogde tegemoetkoming ontvangen en dus recht hebben op het tarief van € 5,5. Het bereik van de doelgroep die aan het laagste sociaal tarief van nu € 3,5 een maaltijd kan kopen is eerder beperkt.

 

“Daar willen we met deze beslissing graag iets aan doen, zodat de financiële drempel voor die mensen om een maaltijd te eten in een sociaal restaurant lager wordt. Daarom verlagen we de prijs ook van € 3,5 naar € 3, en op woensdag, om meer gezinnen met kinderen aan te trekken, zelfs naar € 2,5. Voor de meeste mensen is een halve euro nauwelijks iets, maar dat is niet zo voor de mensen die op het einde van hun maand geen budget over hebben,” Evita Willaert, OCMW-raadslid

 

Uit wetenschappelijk onderzoek rond de referentiebudgetten blijkt  dat het gemiddelde dagbudget voor voedsel per persoon op € 5 ligt, met een inschatting van € 2,5 als gemiddelde voor de warme maaltijd. Een verdere algemene verlaging naar € 2,5 zou nog betere deelnameresultaten kunnen opleveren voor de meest kwetsbare groep.

 

OCMW-voorzitter Coddens (sp.a) gaf mee dat dit nieuwe beleid en de opening van een nieuw sociaal restaurant ook voor een impuls moet zorgen in het aantal maaltijden dat jaarlijks geserveerd wordt. Er wordt een stijging verwacht van 137.000 maaltijden in 2016 naar 150.000 maaltijden in 2018.

 

“Het is belangrijk om binnen 6 maanden deze prijsverlaging en de andere maatregelen te evalueren. Want indien nodig kan er voor ons nog overwogen worden om het tarief niet alleen de woensdag maar op ook de andere dagen te laten zakken naar € 2,5, als dat de drempel voor de meest kwetsbare mensen nog extra verlaagt zodat zij  elke dag  van een gezonde warme maaltijd kunnen genieten in een sociaal restaurant.” Evita Willaert, OCMW-raadslid

Tags: