Laagdrempelig communiceren op Lokale Adviescommissies

Laagdrempelige en duidelijke communicatie is al lang een aandachtspunt van de Groen-fractie binnen het OCMW. De toegankelijkheid van de diensten en de begrijpelijkheid van de communicatie is immers niet voor iedereen evident. OCMW-raadslid Evita Willaert zag concrete  mogelijkheden om dit te verbeteren binnen de Lokaal Adviescommissie Water (LAC-water).

 

Het LAC?

De Lokale Adviescommissie (LAC) Water wordt ingeschakeld indien je je waterfactuur niet kan betalen. Er wordt gezocht naar een afbetalingsplan indien de facturen te hoog oplopen. Soms lopen die facturen zo op omdat er een lek is. Dan wordt de mensen aangeraden om ook een lektest te doen. De LAC-water bekijkt elk dossier individueel en beslist via consensus. Het LAC bestaat uit de watermaatschappij (Farys), het OCMW & een OCMW-raadslid. Voor Gent is dit OCMW-raadslid Evita Willaert.

 

Wat is het probleem?

Laagdrempelige en duidelijke communicatie is al lang een aandachtspunt van de Groen-fractie binnen het OCMW. Ook eerder al kwamen de raadsleden tussen om te wijzen op de toegankelijkheid van onze diensten en de begrijpelijkheid van de communicatie. Ook op het LAC merkte Evita al op dat de communicatie naar de cliënt toe niet altijd even goed begrepen werd, bijvoorbeeld over hoe ze die lektest moeten uitvoeren. De cliënten van het LAC zijn soms minder taalvaardig of hebben het Nederlands niet als moedertaal. Mondelinge informatie die meegegeven wordt, dient dan ook ondersteund te worden door heldere en laagdrempelige schriftelijke communicatie en via visualisaties. Ook de formele schriftelijke communicatie moet toegankelijk geformuleerd worden.

Evita Willaert: “De cliënten moeten begrijpen wat we hen zeggen, tijdens een gesprek kan de overdaad aan informatie nogal overweldigend zijn. Mensen de mogelijkheid geven alle informatie nadien rustig na te lezen, zou vanzelfsprekend moeten zijn.”

 

Duidelijk en laagdrempelig

Afgelopen dinsdag kaartte Evita op het BCSD Algemene Zaken (OCMW) aan dat verbetering nodig is. Er is besloten dat de Energiecel van het OCMW Gent de nodige initiatieven zal nemen en zal inzetten op ondersteunende schriftelijke en visuele communicatie van de toelichtingen ter zitting. Ook de formele schriftelijke communicatie wordt herbekeken. Deze oefening zal tegelijk gebeuren voor het LAC-water (Farys) en het LAC-elektriciteit (Eandis).

“Hier wordt iedereen beter van. In de eerste plaats de cliënt, want die weet beter wat er verwacht wordt en kan zo de stijgende waterfactuur beter onder controle houden. Het LAC zal ondersteund worden in de communicatie door ons OCMW. En de samenleving word er enkel beter van door het verder terugdringen van nutteloze waterverspilling,” aldus nog Evita.

Tags: