Kwaliteit van zorg niet transparant bij privatisering

Bram Van Braeckevelt - Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking - 18 april 2016 - Vraag aan burgemeester Daniel Termont (sp.a)

 

De situatie van geïnterneerden in België is schrijnend. Heel wat mensen worden opgesloten in de gevangenis terwijl ze vooral psychiatrische begeleiding nodig hebben. De Federale overheid maakte in 2014 middelen vrij om capaciteit te creëren voor een forensisch psychiatrisch centrum in Gent. Groot was echter de verbazing toen de opdracht werd toegewezen aan een consortium waarvan winst maken de eerste doelstelling is. Dat dit verregaande gevolgen heeft, werd ook duidelijk toen collega raadslid Karin Temmerman (sp.a) de burgemeester vroeg naar de audit van de Vlaamse Zorginspectie die een aantal pijnpunten bloot legde. Zelfs de burgemeester mag het volledige rapport niet inzien omwille van "commerciële redenen". Groen gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt, die zich bij de vraag van Temmerman aansloot, stelde dat dit het zoveelste bewijs is dat het blind privatiseren van overheidsmiddelen voor zorg de samenleving niet ten goede komt.