Gent, op weg naar een klimaatneutrale, duurzame en propere stad

De Stad Gent wil in 2050 een klimaatneutrale stad zijn en verdubbelt in deze legislatuur het aandeel van lokaal geproduceerde hernieuwbare energie én het aantal woningen dat energiezuinig gerenoveerd wordt. Gent voorziet extra premies voor energierenovatie. Gentenaars die energiezuinig renoveren krijgen een ontzorgingstraject op maat en zullen met hun vragen terecht kunnen op één centraal aanspreekpunt. In het kader van een duurzaam voedselsysteem verkennen we in samenwerking met de horeca de introductie van een zogenaamde ‘overschotdoos’. Dit zijn enkele blikvangers uit de beleidsnota die schepen Heyse voor een eerste bespreking voorlegde op de commissie. Tine Heyse: “Iedere Gentenaar moet kunnen leven in een energiezuinige woning. Dat is goed voor het klimaat én voor zijn portemonnee. Met ons beleid willen we zoveel mogelijk barrières wegnemen waarop Gentenaars botsen als ze hun huis energiezuiniger willen maken. Energiescans, energiepremies op maat en het installeren van een centraal aanspreekpunt zijn een greep uit het aanbod. Ook sluikstorten, zwerfvuil en de aanpak van luchtkwaliteit genieten prioriteit.” Meer info: tineheyse.be

Tags: