Klare taal voor elke Gentenaar

Bram Van Braeckevelt - Gemeenteraad - 26 april 2016 - Tussenkomst bij engagementsverklaring taalbeleid stad Gent en OCMW Gent  - Goedkeuring

 

In de gemeenteraad werd de engagementsverklaring rond het taalbeleid van de Stad en het OCMW goedgekeurd. In dit beleid werden 57 actiepunten opgenomen om heldere Nederlandse taal als bindmiddel te gebruiken, met flexibiliteit naar andere talen voor wie het niet evident is om Nederlands te begrijpen.  

Groen gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt stelde dat elkaar begrijpen cruciaal is. In Gent is dit soms een uitdaging. Eén op vijf Gentenaars is laagtaalvaardig, wat bijzonder veel is. Deze stad telt bovendien meer dan 160 nationaliteiten, meer dan 100 moedertalen, honderden Doven, een internationale context met buitenlandse studenten, expats, toeristen,...

Bram, zelf opgegroeid in een gezin met Gebarentaal als voertaal, lichtte ook toe dat het goed is dat Vlaamse Gebarentaal een plaats krijgt in deze nota. Zeker op de 10de verjaardag van de decretale erkenning van Vlaamse Gebarentaal.

Hij besloot dat deze 57 actiepunten een goede basis zijn voor een breed scala aan goede gebruiken en nieuwe aandachtspunten. Heel wat medewerkers gaan hiermee aan de slag om elke Gentenaar zich nog meer thuis te laten voelen in eigen stad.  

Tags: