Kinderen participeren in het Armoedebeleidsplan

Liliane De Cock – Raad voor Maatschappelijk Welzijn – 14 april 2016 – Mondelinge vraag over de participatie van kinderen in het armoedebeleidsplan. 

 

Binnen onze strijd tegen kinderarmoede is het essentieel om de cirkel van generatiearmoede te doorbreken. Om duurzame resultaten te behalen moeten mensen, naast beschikken over menswaardig inkomen, ook mondiger en sterker worden om zelf hun leven in handen te nemen. Zo moeten we kinderen bewust maken van hun rechten en hen vaardigheden bijbrengen om hun eigen mening te brengen, keuzes te maken en op te komen voor zichzelf.

Vanuit deze overtuiging informeerde Groen OCMW-raadslid Liliane De Cock op de OCMW-Raad naar een nieuw initiatief binnen de kinderwerking Pagadder. Vorig jaar werden daar met kinderen van 6 tot 12 jaar participatieoefeningen ingericht. Met creatieve en kindvriendelijke methodieken werd stilgestaan bij hun huidige en hun ideale leefsituatie. OCMW voorzitter Coddens (sp.a) kon meedelen dat het initiatief heel enthousiast werd onthaald door de kinderen én mooie resultaten opleverde. De noden en wensen van de kinderen zullen nu meegenomen worden in de verdere ontwikkeling van het Plan tegen kinderarmoede. Liliane sprak haar appreciatie uit en de wens dat dit initiatief verder wordt gezet. Dit werd bevestigd.

Tags: