Jonge vluchtelingen worden niet vergeten

Bram Van Braeckevelt - Commissie Onderwijs, Personeel en Facility Management - 15 juni 2016 - Tussenkomst bij Addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Jong: Realiseren lokaal jeugdwelzijnswerk - bijkomende inzet in het kader van de toename van het aantal maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Gent laat oorlogsvluchtelingen niet zomaar in de kou staan, dat is al langer bekend. Naast de nodige omkadering bij het zoeken naar een job en de uitdagingen op de woonmarkt, is er ook de nodige aandacht voor de situatie van jonge vluchtelingen.

Daarom versterkt het stadsbestuur het jeugdwelzijnswerk, onder impuls van schepen van Jeugd Elke Decruynaere (Groen). Op die manier kan vzw Jong met een kleine 50.000 euro extra beter die maatschappelijke kwetsbare jongeren in de wijk bereiken en ondersteunen. Groen gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt reageerde tevreden op de extra middelen en aandacht voor de jonge vluchtelingen. Hij verwees ook naar het belang van de autonomie van de jeugdwelzijnswerker in dit verhaal. Dit blijkt ook duidelijk uit de kernelementen van de emancipatorische aanpak die vermeld worden in de subsidieovereenkomst: 'vertrouwen', 'vrije tijdsaanbod', 'versterken', 'verbinden' en 'belangenbehartiging' vormen de rode draad.

Bram concludeert dat deze middelen specifiek voor jonge vluchtelingen een goeie zaak zijn. Op die manier kan een extra helpende hand mee een goeie start in Gent mogelijk maken.
 

Tags: