IVAGO heeft schoon genoeg van vuile lucht

Vorige week stelde IVAGO vier nieuwe huisvuilwagens, twee bedrijfsafvalwagens en drie bestelwagentjes voor de netheidscoaches voor. IVAGO vergroent zijn wagenpark en kiest voor voertuigen die gebruik maken van CNG (Compressed Natural Gas) als brandstof. Tegen 2021 rijden 106 IVAGO-voertuigen, waaronder 55 vrachtwagens, op CNG.

CNG is momenteel, voor zwaardere voertuigen zoals die gebruikt door IVAGO, het meest bedrijfszekere en breed beschikbare alternatief in de transitie naar nog schonere brandstoffen zoals biogas, elektriciteit of waterstof. Een CNG-voertuig stoot bijna geen luchtvervuilende deeltjes uit. Zo is de uitstoot van fijn stof 50 tot 60% lager dan bij een vergelijkbaar diesel- of benzinevoertuig en de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) tot 70% lager dan bij een vergelijkbaar dieselvoertuig. Daarnaast stoten de vrachtwagens ook 10% minder CO2 uit dan hun dieselversies en zijn ze tot slot ook heel wat stiller.

Tine Heyse, voorzitter IVAGO: "Bij de keuze van de voertuigen is er ook rekening gehouden met het comfort en de veiligheid van de IVAGO-medewerkers. Zo is er voor de afvalwagens gekozen voor voertuigen met een ergonomische ‘lage instap’. Bovendien zijn de voertuigen op CNG merkelijk stiller en is er minder rechtstreeks uitstoot van fijn stof. Hiermee werkt IVAGO ook aan een betere luchtkwaliteit voor Gent. Een voorbeeld dat hopelijk veel navolging krijgt." Voor de netheidscoaches zijn bestelwagens aangekocht waarmee ze ook kleine interventies kunnen uitvoeren. Zo kunnen ze een klein sluikstort opruimen of een achtergebleven pmd-zak meenemen. De nieuwe voertuigen zijn een volgende stap naar een Proper Gent.

Tags: