Is je kindje geboren in 2018? Schrijf je in voor de wijkwandelingen in je buurtscholen

05 December 2019

Is je kindje geboren in 2018? Schrijf je in voor de wijkwandelingen in je buurtscholen

De Stad Gent voorziet extra budget voor de wijkwandelingen ‘School in je buurt’. Bij deze lichting zijn er zo’n 60 basisscholen die straks de deuren openzetten voor ouders uit de buurt, vanaf volgend schooljaar zijn dat alle 105 Gentse basisscholen. De wijkwandelingen moeten ouders helpen bij een schoolkeuze voor hun kind.

19de-eeuwse gordel

De inschrijvingen voor de wijkwandelingen van ‘School in je buurt’ starten dit jaar op 3 december 2019. Dankzij die wandelingen kunnen ouders tijdens de lesuren kennismaken met hun buurtscholen om zo een overwogen keuze te kunnen maken voor de inschrijving van hun kind. De wandelingen worden dit jaar voornamelijk georganiseerd in de 19de-eeuwse gordel, waar veel jonge gezinnen wonen. De aanmeldingsperiode voor het basisonderwijs staat voor het schooljaar 2020/2021 gepland in maart.

Meerwaarde van de buurtschool

Het doel van de wijkwandelingen is tweeledig. Enerzijds ouders overtuigen van de meerwaarde van een keuze voor een school in eigen wijk, anderzijds zorgen dat de leerlingen in de school ook de buurt weerspiegelen. Onderwijscentrum Gent gelooft in de meerwaarde van een sociaal-cultureel gemengde buurtschool. Onderzoek wijst uit dat kinderen die zich ontwikkelen in een diverse samenleving op veel vlakken meer leren.

“Het kiezen van een basisschool is een belangrijk moment. We willen jonge ouders hierbij helpen door ze de weg te wijzen naar hun buurtscholen en door de werking van de scholen ter plaatse toe te lichten.” - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Extra budget

Vorig jaar namen meer dan 850 ouders, in ongeveer 60 scholen in 15 Gentse wijken, deel aan de wijkwandelingen. Dat aantal stijgt elk jaar. Het stadsbestuur is dan ook meer dan overtuigd van de waarde van het initiatief en heeft ervoor gekozen om het project een extra budget toe te kennen. Daardoor zullen vanaf volgend schooljaar (voor de wijkwandelingen in 2021) alle Gentse basisscholen deel uitmaken van de wijkwandelingen en dus te bezoeken zijn.

Inschrijven voor een wijkwandeling kan vanaf dinsdag 3 december via schoolinjebuurt.gent.be. Daar is ook alle info te vinden over de specifieke data per wijk. Geen internet? Schrijf dan in via Gentinfo op 09 210 10 10.

Meer info: https://stad.gent/nl/onderwijscentrum-gent/brede-leer-en-leefomgeving/school-je-buurt-2020