Is er ook plaats voor mij? Zinvol vakantieaanbod voor kinderen met een beperking

05 Mei 2022

Is er ook plaats voor mij? Zinvol vakantieaanbod voor kinderen met een beperking

In Gent is er een heel breed gamma aan vrijetijdsaanbieders in de vakantieperiodes. Maar reeds een aantal jaren merkt de jeugddienst van stad Gent op dat de nood aan een zinvolle vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren met een beperking in de vakantieperiodes steeds groter wordt.

Groter wordende nood

Er zijn reeds een aantal initiatieven die een specifiek aanbod voor deze doelgroep organiseren maar het bestaande aanbod is onvoldoende dekkend ten aanzien van de vraag.

Er zijn heel wat kinderen en jongeren met een beperking die geen aansluiting vinden bij het vakantieaanbod. De Gentse Jeugddienst wou dan ook de toegankelijkheid voor kinderen en jongeren met een beperking binnen dit reguliere aanbod onderzoeken.

Betrokkenen aan het woord

Ze legden de vraag voor aan vzw Oranje, die de bestaande opties onderzocht en aanbevelingen deed voor een inclusiever aanbod bij organisatoren, doorverwijzers én het lokale jeugdbeleid.

“Elk kind heeft recht op vrije tijd met voldoende speelkansen. Het is belangrijk om een inclusief spel-en vakantieaanbod te hebben dat alle kinderen kan bekoren." - Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Om tot deze adviezen te komen liet Oranje de verschillende betrokkenen aan het woord. Dat zijn eerst en vooral de ouders en de kinderen natuurlijk, maar ook de verantwoordelijken en vrijwilligers van de vakantiewerkingen en de doorverwijzers die vraag en aanbod verbinden.

Elke Decruynaere: “Elk kind heeft recht op vrije tijd met voldoende speelkansen. Het is belangrijk om een inclusief spel-en vakantieaanbod te hebben dat alle kinderen kan bekoren."

"Met de conclusies en aanbevelingen van vzw Oranje kunnen we de komende jaren, samen met de organisatoren én ouders, aan de slag om de speelkansen van deze doelgroep te vergroten.”

Breed onderzoek

Centraal in het waarderend onderzoek staan de noden en twijfels van de verschillende stakeholders. Wat zijn de noden van de vraagzijde: ouders, kinderen jongeren met een beperking en doorverwijzers. Welke ervaring hebben ze op heden met het vakantieaanbod?

Aan de andere kant werd de vakantieaanbieders bevraagd, de aanbodzijde. Welk aanbod hebben zij en welke noden leven bij hen, met betrekking tot kinderen en jongeren met een beperking.

Stimuleren van mogelijkheden

Op basis van kwalitatieve interviews met alle betrokkenen kwamen ze tot een exploratief en waarderend onderzoek over het spelaanbod voor deze kansengroep. Daarna werden de signalen vertaald naar aanbevelingen die kunnen worden ingezet om de bewustwording rond de mogelijkheden te stimuleren.

Zo wordt bijvoorbeeld de nood gesignaleerd aan een brugfiguur tussen vraag en aanbod maar ook de nood aan duidelijke communicatie aangezien twee derde van de doorverwijzers aangeeft geen zicht te hebben op het Gentse aanbod.

De oplossing zit hem in verschillende aspecten waaraan op hetzelfde moment gewerkt moet worden. Het gaat over acties naar vakantieorganisaties, acties naar ouders en doorverwijs-instanties en acties naar het beleid. We gaan er mee aan de slag! 

Het onderzoek valt te lezen via deze link.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.