Investeren in zonnepanelen op weg naar een klimaatneutrale stad

In het kader van het streven op middellange termijn een klimaatneutrale stad te worden kunnen investeringen in zonnepanelen op de daken van de stadsgebouwen een belangrijke bijdrage leveren. Voor Groen is het erg belangrijk om daar ook de burgers bij te betrekken. Daarom wou Groen gemeenteraadslid Cengiz Cetinkaya van bevoegd schepen De Regge (sp.a) weten of deze plannen al wat concreter zijn.

 

Met het Klimaatplan van schepen voor Klimaat Tine Heyse (Groen) zet de Stad koers om van Gent tegen 2050 een klimaatneutrale stad te maken. Maar daarvoor zullen vele acties nodig zijn. Investeren in zonne-energie is er één van. Het college keurde onlangs een studieopdracht goed om de plaatsing van zonnepanelen op een 12-tal stadsdaken technisch te laten te onderzoeken . Deze studie maakt het mogelijk om later extra stadsdaken te voorzien van zonnepanelen. Goed nieuws dus, maar Cengiz wou weten of en hoe burgers van Gent hierbij betrokken zullen worden. Via financiële investeringen van de burgers  creëert de stad een betrokkenheid bij de productie van lokale hernieuwbare energie, aldus Cengiz, hoeft ze minder te lenen en kunnen burgers delen in de meerwaarde van de investering. De schepen antwoordde dat ze het voornemen heeft alvast bij één van de gebouwen geïnteresseerde burgers de kans te geven te participeren. Ook zal er één gebouw opgenomen worden in het collectief zonnepanelenproject ‘Buurzame stroom’.  

“Het is goed dat er begonnen wordt met een pilootproject, zodat deze ervaring nadien kan uitgebreid worden wanneer de Stad op ruimere schaal zal investeren in groene energie.” besluit  Cengiz. 

Tags: