Investeren in goed samenleven

 

SamenLeven Is Mensenwerk. De ‘SLIM-nota’ stimuleert het positief samenleven tussen alle bewoners in onze stad. En dat is ook de juiste insteek, stelde Bram Van Braeckevelt op de jongste gemeenteraad.

 

Leefbaarheid van de buurten

Onze stad groeit onafgebroken sinds 1998. Om het goed samenleven tussen alle Gentenaren blijvend mogelijk te maken, investeert de Stad fors in bijkomend personeel en middelen. Met het burgerbudget kunnen Gentenaars zelf voorstellen indienen die de leefbaarheid van de buurt ten goede komen.  Daarnaast wordt bijkomend geïnvesteerd in extra buurtstewards, straathoekwerkers en brugfiguren in het onderwijs.

Sluikstorten, wildplassen en lawaaioverlast zijn zaken waar de Gentenaars begrijpelijk over klagen, stelde Bram. Het is dus goed dat ook deze nota bevestigt dat we hier blijvend aan moeten werken.

 

Een modern korps, dichtbij de mensen

We streven naar een modern korps, dat de voeling houdt met alle Gentenaars, en zeker de meest kwetsbare. Daarom werft de Stad bijkomend 30 inspecteurs aan.

Een buurtagent die herkenbaar en aanspreekbaar is, is voor velen fundamenteler dan een militair op de hoek van de straat. Maar nabijheid van de politie lost niet altijd alles op natuurlijk.

 

Politie is verantwoordelijk voor veiligheid

Veiligheid is een belangrijk onderdeel van leefbaarheid. Maar zelfs in tijden van terreurniveau 3, is het goed dat we ons niet laten meeslepen in maatregelen die schijnbaar of slechts in eerste instantie het veiligheidsgevoel zouden moeten verbeteren.  Het is ook positief dat we burgers niet het gevoel geven zelf het heft in handen te moeten nemen, of buren te moeten alarmeren. De burger moet blijvend het gevoel hebben te kunnen rekenen op de politie, die zijn werk kordaat zal doen als het nodig is.

Op heden zijn er geen aanwijzingen dat de situatie in Gent met betrekking tot radicalisering problematisch is, maar de thematiek blijft wel een prioriteit van de politie.

 

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is en blijft voor de Groen-fractie ook een belangrijk aandachtspunt, besloot Bram. Want laat het duidelijk zijn, ook verkeersveiligheid is een belangrijk onderdeel van de leefkwaliteit van de Gentenaars.  

 

Tags: