Intrekking boskaart heeft geen gevolgen voor Gentse bomen

De intrekking van de boskaart leidde tot heel veel onduidelijkheid maar ook tot terechte bekommernissen van bosliefhebbers. Daarom vroeg Bram Van Braeckevelt naar de gevolgen hiervan voor de Gentse bomen.

 

Intrekking Boskaart

Op 19 mei besliste de Vlaamse regering om de kaart met meest kwetsbare waardevolle bossen, kortweg de ‘boskaart’, weer in te trekken. Dit enkele dagen na de start van het openbaar onderzoek over de bescherming van ruim 12.000 ha zonevreemde bossen. Deze beslissing veroorzaakte veel commotie. Vanuit de Vlaamse overheid is gecommuniceerd dat er een nieuwe kaart komt, een nieuw openbaar onderzoek en een nieuwe procedure.

 

Onzekerheid

Er doken hierover al een aantal alarmerende berichten en opiniestukken op met aandacht voor o.a. een verder toegenomen rechtsonzekerheid en onrust bij eigenaars en gebruikers van gronden. Maar vooral ook over een te verwachten stijging van het aantal aanvragen tot kapvergunningen en/of ontbossingen. Daarom vroeg gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt aan de schepen van Openbaar Groen, Rudy Coddens, naar mogelijke gevolgen voor Gent. De schepen reageerde geruststellend. Er wordt geen verhoging verwacht van het aantal ontbossingsaanvragen. De boskaart duidde slechts een beperkt aantal boszones aan en zeker geen kleinere ‘particuliere’ boszones.

 

Gents groen-RUP om natuur te beschermen

De Stad maakt momenteel een Groen-RUP op met de bedoeling om waardevolle natuur en waardevolle boszones planologisch te beschermen. Deze procedure zorgt voor meer garanties op bosbehoud dan de boskaart van de Vlaamse overheid. Bossen aangeduid op de boskaart zijn moeilijker te verwijderen dan als ze niet op de boskaart staan. Maar ontbossen blijft mogelijk, mits compensatie. Bij een effectieve planologische wijziging van een ‘zonevreemd’ bos naar een groene bestemming zoals bij het Gentse Groen-RUP geldt de facto een ontbossingsverbod. Enkel de bevoegde minister kan een ontheffing van dit ontbossingsverbod binnen groene planologische bestemmingen toestaan. Dus als er dan ooit toch een ontbossing zou komen van de door het Groen-RUP beschermde bossen, dan zal dit enkel kunnen op beslissing van de minister zelf.

 

Al 15 jaar boszones vrijwaren in Gent

De Stad laat ontbossing op Gents grondgebied enkel toe in woon- en industrieprojecten als het vellen van de boszones onvermijdelijk is. De Stad probeert hierbij ook steeds relevante bosstroken te vrijwaren wanneer die als natuurverbinding of buffer kunnen blijven functioneren. Het is net deze werkwijze die door de minister ook in haar omzendbrief als manier van werken wordt voorgesteld. Deze werkwijze is al zo’n 15 jaar van toepassing in Gent.

Bram reageerde tevreden. Het is goed en belangrijk dat Gent in deze het voortouw neemt. Bomen en bossen zijn cruciaal voor de leefbaarheid en gezondheid van de Gentenaars. Al stelde hij toch ook dat met de reputatie van deze minister je nooit weet, als zij zelf kan beslissen over mogelijke ontbossing.

Tags: