Integratietesten niet gebaat bij extra taksen

In-Gent organiseert voorjaar 2018 bij wijze van experiment taaltesten voor nieuwkomers. Daar krijgt ze Vlaamse middelen voor. "Dit kan een goede zaak zijn", stelt raadslid Zeneb Bensafia, "maar met een extra taks bewijzen we een vlotte en toegankelijke  integratie van nieuwkomers echt geen dienst."

Deze high-stake testen valideren het taalniveau op een uniforme en gestandardiseerde manier. Ze zijn bedoeld voor burgers die geen inburgeringscursussen volgen, omdat zij het Nederlands al machtig zijn, maar wiens taalniveau nog niet bepaald is. In-Gent zal deze testen uitvoeren en krijgt hiervoor de nodige middelen. Op het eerste zicht geen probleem dus, volgens Zeneb.

Voorlopig is de finaliteit van de testen nog onvoldoende duidelijk. High-stake testen hebben natuurlijk een bijzonder karakter, omdat het al dan niet slagen in deze testen verstrekkende gevolgen kan hebben voor de persoon in kwestie. Daarom zal Zeneb de voortgang van deze testen, en de evaluatie die erbij hoort, ook mee opvolgen.

De nieuwe regelgeving creëert ook de mogelijkheid om nieuwkomers zelf te laten betalen voor hun taaltest, iets wat niet de bedoeling kan en mag zijn. Vlaams minister Homans (N-VA) schept geen duidelijkheid of het haar bedoeling is om dit effectief in te voeren. Zolang de minister deze duidelijkheid niet geeft, blijft voorzichtigheid geboden. Daarmee sluit Zeneb zich aan bij Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen), die eerder ook al waarschuwde dat dergelijke integratietaks erg onrechtvaardig zou zijn.

Tags: