Indien geen uitstel, stemt Gent tegen Eandisdeal

Op de Gentse Gemeenteraad is dinsdagavond via een motie bij hoogdringendheid het Eandisdossier besproken. De Gentse koers is héél duidelijk: op voorstel van het Gentse college zal Gent aan Eandis vragen om het dossier uit te stellen. Als dat niet gebeurt moet de Gentse vertegenwoordiger tegenstemmen.

Zand in de machine

Drie maand geleden leek alles erop dat de Eandis deal met de Chinese partner zomaar zou passeren. In de Gentse gemeenteraad van juni kwamen echter de eerste kritische vragen, onder meer of de piste van burgerparticipatie was onderzocht. Schepen Tine Heyse, die vanuit Groen dit dossier al geruime tijd van nabij opvolgt, onthield zich ook in juni bij de stemming over het dossier in de raad van bestuur van Eandis. Het pleidooi voor burgerparticipatie werd kracht bijgezet door een vrije tribune in de krant van groen raadslid Dirk Holemans. Vanavond is deze kritische houding tegen het bestaande dossier bevestigd door de Gentse gemeenteraad. Daarvoor mogen we Tine dankbaar zijn om als schepen mee de Gentse koers te bepalen. Deze is nu heel duidelijk: op voorstel van het Gentse college zal Gent aan Eandis vragen om het dossier uit te stellen. Als dat niet gebeurt moet de Gentse vertegenwoordiger tegenstemmen.

#hetkananders

Groen Gent is erg tevreden met de evolutie van het debat. Het toont de veerkracht van onze democratie: een dossier waarvan iedereen dacht dat het beslist was zit nu in het brandpunt van het maatschappelijk debat. Dat is de resultaat van het gedegen werk van mensen uit het middenveld,  van stevige tussenkomsten door topeconomen en van moedige mensen in andere politieke partijen. De kritiek op dit dossier valt nu niet meer te negeren: dit is een dossier waar geen goede kant aan is. Nu is het aan de Vlaamse regering en parlement om een andere toekomst voor te bereiden: het mogelijk maken dat burgers, maar ook gemeentelijke pensioenfondsen, zich kunnen engageren voor een sterker energienetwerk. Het dossier toont dat het anders kan. We geloofden als enige en geloven vandaag met velen dat er wél een alternatief mogelijk is. Samen met alle Vlamingen moeten we ons stroomnet in handen nemen zodat we resoluut werk kunnen maken van een toekomstgericht energiesysteem. (Onderaan integrale tussenkomst Dirk Holemans op de Gemeenteraad van 26 september 2016.

Integrale tussenkomst Groen Gemeenteraadslid Dirk Holemans:

Geachte burgemeester,

Waarde collega’s,

 

U zal zich herinneren dat onze fractie reeds in de raad van juni vragen had bij het dossier van Eandis. Een ervan had betrekking of de piste van de burgerparticipatie is onderzocht.

Drie maand later kunnen we alleen maar vaststellen dat het aantal mensen met vragen over dit dossier de voorbije periode is gegroeid en blijft toenemen. Ik citeerde in de commissie van deze maand al de tweet van Gwendolyn Rutten, ondertussen is er de uitspraak van de Vlaamse minister van Energie die nog een stap verder gaat. Met andere woorden, ik kom daar zo dadelijk op terug, een stijgend aantal externe experts als betrokken beleidsmakers op alle niveaus stellen de intrede van de Chinese partner in vraag.

Daarom is onze fractie tevreden met het voorstel van besluit dat vandaag voorligt. Dat gaat niet enkel meer over een onthouding als er gestemd moet worden, we hopen van niet. Het essentiële is dat we als Stad Gent nu vragen aan het management van Eandis om de buitengewone Algemene Vergadering uit te stellen.

Het gaat nu niet enkel meer om vragen die om een antwoord vroegen en nu een antwoord hebben gekregen en we kunnen lezen in de bijlage bij het voorstel van raadsbesluit.

Waarde collega’s,

In feite hebben we de voorbije maanden getuige kunnen zijn van de veerkracht van onze democratie. Wat beschouwd werd als een automatisme – gemeenten keuren alles goed wat een raad van bestuur van een intercommunale goedkeurt op voorstel van een heel klein strategisch comité- heeft zich nu gekeerd tot een serieus maatschappelijk debat, met heel wat ruimte op de pagina’s van de kranten, in andere media.

Daarin kunnen we dus vaststellen dat het draagvlak groeit voor deze grondige bevraging van de intrede van de Chinese partner State Grid, en wel bij mensen met kennis van zaken. Zo heeft onder meer prof. Johan Holslag, notoir Chinakenner, duidelijk zijn stem laten horen. Toch even een citaat uit een quote waarin hij het Chinese State Grid zelf citeert:

"Ken je tegenspeler," schreef Sun Tzu. Zouden ze dat bij Eandis gedaan hebben? 

Tags: