Het ponton: meer dan bed, bad, brood…

Evita Willaert – Bijzonder Comité Sociale Diensten Algemene Zaken (BCSD AZ) – 19 januari 2016 – Tussenkomst bij stand van zaken task force vluchtelingen – Kennisneming

 

De komst van een ponton in de Gentse haven om 250 vluchtelingen op te vangen, is niet onbesproken. Door de recente media-aandacht rond het ponton en de bezorgdheid over een kwaliteitsvolle opvang vond Groen OCMW-raadslid Evita Willaert het van belang om de eerder gemaakte afspraken herbevestigd te zien door OCMW-voorzitter Coddens (sp.a). Coddens bevestigde dat de stad en het OCMW het verschil willen maken door ook te voorzien in sociale begeleiding, en niet alleen in ‘bed, bad en brood’. Zo vroeg en kreeg de Stad dat er geen 300, maar 250 vluchtelingen terecht kunnen, waardoor er meer open ruimte is voor de bewoners van het ponton, maar ook voor maatschappelijk assistenten, verplegers ea. Daarnaast bouwde de stad op korte tijd een samenwerkingsnetwerk uit met tal van partners, zoals Jan Palfijn, de UGent, de VDAB, Voetbal in de Stad, de stadsbibliotheek, scholen, vrijwilligersverenigingen, …. Na de opvang zal de grootste uitdaging het vinden van huisvesting zijn voor de vluchtelingen, waarvan er heel wat zullen erkend worden en in deze stad blijven wonen. Ook hier zijn de diensten al volop mee bezig.

Tags: