Het mobiliteitsplan in tien punten

Het Laatste Nieuws - 9 januari 2015

Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) heeft gisteren zijn circulatieplan voorgesteld dat op 3 april 2017 ingevoerd zal worden. Het plan is bijzonder complex en het correct uitgelegd krijgen aan 255.000 Gentenaars belooft een hels karwei te worden. We geven vandaag al antwoord op tien pertinente vragen over het mobiliteitsplan.


1. Wat is het verschil tussen het circulatieplan en het mobiliteitsplan?
Het circulatieplan is een onderdeel van het mobiliteitsplan. Het bepaalt op welke manier het verkeer in Gent zich vanaf 3 april 2017 zal afwikkelen. Daarbij wordt bekeken welke straten van rijrichting veranderen en waar er geknipt wordt. Het mobiliteitsplan is veel omvangrijker en omvat ook alles wat met parkeren, snelheidsbeperkingen, enzovoort te maken heeft.


2. Waarom een circulatieplan?
Het stadsbestuur wil het verkeer dat dwars door de Gentse binnenstad rijdt een halt toe roepen. Uit onderzoek blijkt dat 11% van alle wagens binnen de ring er eigenlijk niets te zoeken hebben. Het gaat om doorgaand verkeer van de ene kant naar de andere kant van de stad. Nog eens 28% probeert de kleine stadsring te ontwijken door binnendoorwegen te gebruiken. In totaal zou dus 40% van alle autoverkeer uit de binnenstad geweerd moeten worden. Dat verkeer wordt via de grote en kleine stadsring geleid.


3. Wat zijn de grote lijnen?
STADSRING: Gent zal het voetgangersgebied in het centrum sterk uitbreiden. Daarrond komen zes sectoren die elk een kleur krijgen. Het zal onmogelijk zijn om van de ene sector rechtstreeks naar de andere te rijden. De stad verwacht dat automobilisten van wijk naar wijk gaan via de stadsring. Die R40 zal dan ook heel wat meer verkeer te slikken krijgen dan vandaag.
ZES SECTOREN: In elk van die sectoren (zie kaart) komen vaste toegangswegen. Om sluipverkeer tegen te gaan, zullen ook straten veranderen van rijrichting.
BRUGGEN AFGESLOTEN: De waterlopen die die wijken scheiden, zullen als natuurlijke buffer dienen. Heel wat bruggen zullen dan ook afgesloten worden voor autoverkeer. Op heel wat plaatsen worden straten doorgeknipt.
EEN TOEGANGSWEG: Wie met de wagen binnen de stadsring moet zijn, zal dat moeten voorbereiden. Naar de meeste plaatsen in het centrum zal er nog slechts één toegangsweg zijn. Binnendoor rijden zit er niet meer in.


4. Zal dit chaos veroorzaken?
Het is heel onwaarschijnlijk dat dit vlekkeloos zal verlopen. Het circulatieplan wordt van de ene op de andere dag ingevoerd. De stad heeft gekozen voor 3 april 2017. Het is dan paasvakantie en dus minder druk op de weg, maar dergelijke grootschalige ingrepen moeten wel onverwachte problemen geven. Bovendien is dit plan complex. Het is opgesteld door experts, maar krijgt men dit ook uitgelegd aan leken?


5. Zal de deadline gehaald worden?
Vermoedelijk wel. Het laatste wat het stadsbestuur wil is een circulatieplan dat ingevoerd werd net voor of na de verkiezingen van oktober 2018. Watteeuw wil resultaten tonen voor de verkiezingen en de discussies niet meenemen in de verkiezingsstrijd.


6. Wat moet er nog gebeuren voor het circulatieplan ingevoerd kan worden?
DOORSTROMING: Nog heel wat. Het heikel punt wordt de hoeveelheid verkeer dat de stadsring te verwerken krijgt. Die R40 staat vandaag al vaak vast en er zou nog eens 40% verkeer kunnen bijkomen. Watteeuw wil dat oplossen door kleine ingrepen uit te voeren die de kruispunten meer verkeer moeten laten slikken. Momenteel loopt een studie om de doorstroming van alle kruispunten te verbeteren.
PARKINGS: Rondom de kleine ring moeten er ook park&rides, park&bikes en park&walks komen. Daar kan men de auto parkeren en verder trekken met openbaar vervoer, fiets of te voet. De stad is nog op zoek naar geschikte grond daarvoor.
HERAANLEG: Een aantal essentiële zaken worden pas na de invoering van het circulatieplan geregeld. Denk maar aan de heraanleg van de Dampoort, de bouw van de Verapazbrug en de heraanleg van de Heuvelpoort. Dat zijn bijzonder belangrijke elementen, maar voor 2020 moet men daar geen spade in de grond verwachten.


7. Hoe zal gecommuniceerd worden over het plan?
De stad heeft al toegegeven dat de communicatie beter kan. Er lopen vacatures voor een communicatie-ambtenaar die zich over het circulatie- en het mobiliteitsplan zal ontfermen. Er komt ook een centraal telefoonnummer waar men vragen kan stellen over specifieke veranderingen. Sinds donderdag zijn beide plannen ook in te kijken op stad.gent/mobiliteitsplan. De stad plant ook informatiesessies in de wijken.


8. wordt Gent er beter van ?
Ja hoor. Er komen extra winkelstraten bij. Centrumpleinen die vroeger werden ingenomen door verkeer zullen een aangename verkeersluwe of verkeersarme invulling krijgen. Denk maar aan Oudburg. Daar kan niets op tegen zijn. Zal een verplaatsing met de wagen makkelijker worden? Neen, dat niet.


9. is er een geheime agenda?
Echt geheim is die agenda niet. Het stadsbestuur wil graag dat u uw auto aan de kant laat staan en overschakelt op openbaar vervoer, de fiets of desnoods een deelwagen. Zo hoopt men de trend van steeds meer auto's in Gent voor het eerst te keren. De stad heeft inmiddels al heel wat maatregelen ingevoerd die autorijden wat minder interessant maken zoals duurdere parkeertickets, minder parkeerplaatsen, enzovoort. Het circulatieplan is echter van een veel grotere orde.


10. Wie zal het meeste hinder ondervinden ?
De bezoeker van het centrum en shoppers zouden weinig hinder mogen ondervinden. Ze moeten hooguit via een andere route naar de ondergrondse parkings rijden. Wie veel verplaatsingen moet doen binnen de stadsring - zoals koeriers, verplegers - zullen hun werkplanning grondig moeten aanpassen. De centrumbewoner met een parking in het voetgangersgebied moet een vergunning aanvragen bij het stadsbestuur om nog met de wagen tot aan de garage te geraken.

Tags: