Hervorming PWA: kind niet met badwater weggooien.

Bram Van Braeckevelt – Commissie Welzijn, Werk en Milieu - 15 maart 2016 – Tussenkomst bij vraag van Guy Reynebeau (sp.a) aan schepen Coddens (sp.a) over hervorming PWA-stelsel

Als lid van de raad van bestuur van PWA Gent, staat Groen gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt achter de meerwaarde van het PWA-model. Dit model staat voor een aangepaste tewerkstelling voor veel mensen die anders niet aan werk geraken, een extra vergoeding bovenop de uitkering en een meerwaarde voor de buurt. Het nieuwe voorstel van de Vlaamse Regering vertrekt van het principe dat iedereen zomaar kan doorstromen naar de ‘reguliere arbeidsmarkt’, en voorziet daarvoor een periode van zes maanden, eenmalig verlengbaar. Lovenswaardig, maar helemaal niet realistisch, stelde Bram tijdens de mondelinge vraag van collega Reynebeau aan Schepen van Werk Coddens (sp.a) over deze aankomende verandering. Beperken in de tijd zonder alternatief is niet activerend maar asociaal; bovendien vereist dit model voldoende blijvende omkadering en zorg. De schepen beaamde dat dit geen positieve, noch realistische evolutie is. Ook niet voor het hoog aantal mensen met arbeidshandicap. De schepen voegde er ook aan toe dat de middelen voor Gent nog onduidelijk zijn. Hij zal deze bezorgdheden meenemen de VVSG, die de belangen van de lokale besturen bij de Vlaamse Regering verdedigt. Bram zal dit verder opvolgen.

Tags: