Helpper, een über-oplossing voor wie hulp nodig heeft?

Allerlei digitale platformen worden ontwikkeld om mensen samen te brengen. Soms ten goede, maar soms ook met minder positieve gevolgen. Zeker wanneer een dienstverlening tegen betaling aangeboden wordt, moeten we alert zijn. De impact op de lokale economie, loon- en arbeidsvoorwaarden, en het verlies aan inkomen voor de sociale zekerheid bij initiatieven zoals AirBnB of Uber, zijn ons intussen bekend. Onlangs werd de applicatie Helpper ook in Gent voorgesteld. In een steeds meer digitale wereld, is het verbinden van mensen die hulp zoeken en hulp aanbieden, zeker toe te juichen. Heel wat mensen hebben  effectief nood aan hulp en menselijke warmte uit te buurt. Echter, de diensten aangeboden door Helpper worden tegen betaling aangeboden, met name 9,8 euro per uur.

Gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt vindt dat er vragen te stellen zijn bij deze werkwijze... "We zien dat initiatieven die (goed)bedoeld opstarten als iets aanvullend, heel snel de plaats innemen van reguliere jobs. Dat wreekt zich, zowel voor de overheid die inkomsten mist, maar ook voor de 'helpper' die geen sociale rechten op bouwt, als voor de gebruiker die wel eens niet de kwaliteit krijgt die hij of zij echt nodig heeft." Daarom kaartte Bram dit dan ook aan bij schepen van Werk, Rudy Coddens (sp.a).

Vrijwilligerswerk

Bram stelde ook vragen rond de gevolgen van het vrijwilligerswerk in het Gentse. De schepen gaf terecht aan dat het vrijwilligerswerk in Gent ondersteund wordt door een Vrijwilligerspunt (www.vrijwilligerspunt.stad.gent). Dit wordt regelmatig gepromoot en zal ook op de Dag van de Vrijwilliger (begin december) opnieuw onder de aandacht worden gebracht. In 2018 zal de uitwerking van een intern vrijwilligersbeleid begeleid worden.

Kwaliteitsvolle jobs en zorg

De schepen toonde begrip voor de bezorgdheid dat de applicatie de plaats zou kunnen innemen van bijvoorbeeld thuiszorg of dienstencheques, maar vindt dit niet het grootste nadeel van de app. Wel als de diegene die als ‘Helppers’ fungeren, dat niet als iets bijkomend maar volwaardig gaan opnemen. Bram waardeerde de genuanceerde reactie, maar gaf ook mee dat veel mensen op zorg wachten en bij gebrek daaraan zich dan toch maar gaan richten tot niet-gekwalificeerd en (schijnbaar) goedkopere alternatieven. De schepen beaamde dit.

Bram is tevreden dat de schepen het belang inziet van een waakzame houding: "De overheid mag zijn verantwoordelijkheid niet ontlopen en moet blijven investeren in kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning. Die kan je niet vervangen door een applicatie. Het is belangrijk dat dat wat aanvullend bedoeld is, ook aanvullend blijft. Het is niet eerste keer dat loon- en arbeidsvoorwaarden en kwaliteit uitgehold worden door een nieuw digitaal platform."
 

Tags: