Groepswonen voor senioren: de laatste rechte lijn

OCMW Gent realiseert een eerste project groepswonen voor senioren op de site van het vroegere lokaal dienstencentrum De Muide in de New Orleansstraat. Het project is laagdrempelig, zodat alle 65-plussers, wat hun financiële situatie ook is, kunnen instappen. Het krijgt stap voor stap vaste vorm.

 

Groepswonen?

 

Deze nieuwe woonvorm richt zich tot Gentse 65-plussers die zelfstandig willen samenwonen met anderen. Senioren leven hier samen, te vergelijken met cohousing. Elke bewoner heeft een eigen flat met daarin alle basiscomfort. Daarnaast delen ze enkele ruimtes, zoals een leefruimte, keuken, tuin, wasplaats, … Een goed evenwicht tussen het privé- en het gemeenschappelijk leven staat voorop.

 

Pioniers!

 

Steven Rommel stipte in zijn tussenkomst enkele sterke punten aan van het project. OCMW Gent pioniert hier met een vernieuwende en betaalbare woonvorm. De toekomstige bewoners vormen samen een vzw. Deze vzw huurt het gebouw van het OCMW. De vzw maakt het mogelijk dat de bewoners zelfstandig het samen leven en wonen organiseren. De groep leeft autonoom, beheert het huis en bepaalt hoe er wordt samengeleefd. De bewoners ondersteunen elkaar. Tegelijkertijd garandeert het OCMW een sterke procesbegeleiding door het OCMW en Abbeyfield, een gespecialiseerde organisatie.

 

Door het instellen van een huurpflafond garandeert het OCMW de betaalbaarheid van de woningen. Omdat de flats erkend worden als assistentiewoningen, komen bewoners met een laag inkomen in aanmerking voor een premie. Tenslotte zijn er garanties ingebouwd zodat elke 65-plusser evenveel kans heeft in te stappen in het project.

 

Eind 2018 kunnen de eerste bewoners de 9 flats betrekken. Het hele voortraject, van idee tot uitvoering, is met geïnteresseerde en toekomstige bewoners uitgewerkt vanaf voorjaar 2016. Nu de afspraken rond zijn, moet enkel de bouw nog volgen. 

Tags: