Groencafé Klimaatplan

Gent heeft de ambitie om een klimaatneutrale stad te zijn tegen 2050. In januari werd het nieuwe Gentse klimaatplan goedgekeurd door de gemeenteraad. Tegen 2019 wil de stad zijn lokale CO2-uitstoot verminderen met minstens 20 % tov 2007. Tijdens dit Groen café zal samen met schepen Tine Heyse ingegaan worden op de acties uit het nieuwe klimaatplan die zullen bijdragen om die 20 % CO2-reductie te bereiken.

Het Groencafé vindt plaats in stadsbrouwerij Gruut, Grote Huidevettershoek 10. Gratis ingang, iedereen welkom!

Datum agenda: 

dinsdag, maart 10, 2015