Groen maakt leuke stripversie van zichzelf

Het Nieuwsblad - 22 juni 2016

Van links naar rechts herkent u misschien Cengiz Cetinkaya, Evita Willaert, Liliane De Cock, Sara Matthieu, Zeneb Bensafia, Dirk Holemans, Caroline Van Peteghem, Steven Vromman, Bram Van Braeckevelt, Filip Watteeuw op de fiets, Elke Decruynaere en Tine Heyse.

Op Facebook circuleert een geweldige tekening van de Groen-fractie. Ze is van de hand van Dennis Kestelle, van de groep De Bemanning.
"We lieten de tekening maken om eens op een andere manier te communiceren", zegt fractiesecretaris Bram Roelant. "Meestal heb je een officiële foto, maar wij vonden dit eens iets anders. De afbeelding is te zien in een partijblaadje met onze verwezenlijkingen, dat we verspreiden. En onze fractieleden kunnen de tekening ook als omslagfoto op Facebook gebruiken."

Heel wat Groen-leden deden dat intussen al. Elke Decruynaere bijvoorbeeld, die er vrolijk bij zette: "Blij met mijn taille 36 ;-)". Ook Tine Heyse postte het prentje al. Bij Filip Watteeuw blijft de omslagfoto voorlopig de tekst "somebody's gotta do it" (iemand moet het doen, nvdr), een duidelijke verwijzing naar zijn gecontesteerd circulatieplan.

Herkent u ze allemaal? Het leukste aan het Groen-prentje is evenwel dat het zo herkenbaar is. Doe misschien zelf eens de test en tracht de politici te herkennen. De juiste oplossingen hebben we onder de foto meegegeven. (VDS)