Groen Gent maakt vergoedingen raadsleden en schepenen openbaar

Voor Groen Gent is openheid en transparantie in de politiek erg belangrijk. Groen maakt daarom vandaag een overzicht van alle vergoedingen van de eigen raadsleden, schepenen en vertegenwoordigers openbaar. Het gaat om alle lonen en bijkomende vergoedingen vanuit mandaten. Gentenaars hebben recht op deze informatie.


Groen Gent heeft de afgelopen dagen gepleit voor volledige openheid over alle bijkomende mandaten en de vergoedingen. Afgelopen zondag maakten wij al duidelijk dat dit alvast zou gebeuren voor de eigen raadsleden en schepenen. Vandaag publiceren wij alle gegevens op onze website. Dit sluit aan bij de basishouding van Groen dat altijd al duidelijke regels had voor de eigen politieke mandaten. Zo stopte Filip Watteeuw onmiddellijk als Vlaams parlementslid, toen hij schepen werd in Gent. Omdat de combinatie van schepen in een grote stad als Gent met de job van parlementslid in de praktijk ondoenbaar is, is dat ook niet toegelaten.
 

Afgelopen zondag stelde Groen een algemeen loon- en vergoedingenplafond voor de schepenen voor van 130% van hun basiswedde. De Groenschepenen Tine Heyse, Filip Watteeuw en Elke Decruynaere komen alvast niet in de buurt van dat plafond. Alle drie blijven ze duidelijk onder de 110%.

Schepen Elke Decruynaere: “ Een geloofwaardige en eerlijke politiek start met transparantie. Gentenaars hebben recht op deze informatie en dus geven wij die ook. Wij roepen alle andere partijen op om hetzelfde te doen."

In bijlage “Overzichtstabel publieke en private mandaten inclusief vergoedingen Groen Gent vertegenwoordigers 2015”

  • De netto’s opgenomen in deze tabel zijn gebaseerd op het bruto – de bedrijfsvoorheffing. In werkelijkheid ligt de belasting veel hoger dan de bedrijfsvoorheffing en dus ligt het werkelijke netto veel lager.
  • Voor de raadsleden zijn de bedragen die vermeld staan onder stad Gent of Ocmw Gent wettelijk bepaalde presentiegelden.

Bijkomend indicatieve raming van werkelijke nettomaandwedde van de drie Groenschepenen: 

Bijlagen: