Groen gelooft in het burgerschap van jongeren

Jongeren kunnen pas op 18 jaar een stem uitbrengen om aan te geven hoe zij vinden dat onze samenleving het beste vorm kan krijgen. Dat is jammer, want hun stem en betrokkenheid is waardevol.

 

Stemrecht vanaf 16 jaar is een manier om burgerschap te versterken. Jongeren gaan naar school en gebruiken het openbaar vervoer; ze zouden graag skaten op het pleintje in de buurt, maar kunnen dit niet omdat het er erg verwaarloosd bij ligt… Daarnaast  nemen ze ook verantwoordelijkheden op in sport- of jeugdbewegingen en/of doen ze een vakantiejob. Ook zij hebben dus een mening in welke mate de overheid haar taken goed uitvoert, wat beter kan of waar het anders moet, vindt fractieleider Bram Van Braeckevelt.

 

Eerste keer stemmen op 22

Bram: “Ook als oud-jongerenvoorzitter vind ik - en onze Groene partij - dat het tijd is om stemrecht vanaf 16 in te voeren. Er is zelfs een politieke meerderheid voor, en bovendien vragen de jongeren het zelf…” . Toch komt dit stemrecht er op korte termijn niet. Dat betekent dat wie in 2019 zeventien is, pas mag stemmen op 22-jarige leeftijd (!) en dat is jammer.

Alternatief

Er gaan stemmen op om bij de lokale verkiezingen een alternatief te voorzien. Ook MyUtopia, een jongerenproject, kaartte aan om dit in Gent te realiseren. Dat is positief. Het stadsbestuur moet zich daarover bezinnen en bekijken hoe we dit alternatief hier in Gent een invulling kunnen geven. Rond de huidige voorstellen zijn zeker nog technische en inhoudelijke vragen te stellen. Daarom vroeg Bram aan bevoegd schepen Bracke (Open VLD) op de commissie of dit technisch mogelijk is.

Geen verkiezingsstunt

Jongeren laten stemmen, zonder hun stem mee te laten tellen is niet echt een schoolvoorbeeld van hoe we jongeren au sérieux nemen. Dit mag geen verkiezingsstunt zijn maar een serieuze poging om onze jongeren een stem te geven. Daarom stelde Bram  op de commissie voor om bij het vormgeven ervan de jongeren zelf te betrekken. 

Betrek jongeren

De Jeugdraad is dan natuurlijk de eerste gesprekspartner. Maar ook initiatieven als MyUtopia en de Gentse leerlingenraden kunnen daar een rol in spelen. Hen betrekken is ook belangrijk omdat het leert hoe groot het draagvlak voor zo'n lokaal experiment is. Voor wettelijk stemrecht op 16 was dat duidelijk. De Vlaamse Jeugdraad en heel wat verenigingen en jongeren hadden er hun schouders onder gezet. En dan nog slaagde de N-VA er in om dat draagvlak niet naar waarde te schatten. 

In Gent nemen we jongeren serieus

Daarom pleit Groen Gent er voor om verschillende pistes te onderzoeken en dat het college het gesprek niet over, maar met de jongeren zelf voert over dergelijk lokaal experiment. Zo nemen we jongeren echt serieus. 


Tags: