Groen Café - Deelstad - verslag

Delen is aan een steile opmars bezig: van autodelen, fietsdelen en samenhuizen tot het delen (of ruilen) van informatie, gereedschap, kleren, een tuin of maaltijd. In zowat alle domeinen van ons privé- en werkleven is het vandaag mogelijk om kennis, producten of ruimte te delen met anderen. Toegang hebben tot een product wordt belangrijker en waardevoller dan het product zelf te bezitten. Van onderop groeiende deelinitiatieven kunnen bovendien een parallelle economie creëren, complementair aan de bestaande. Omdat lokaal verankerde initiatieven kunnen helpen om van Gent een sociale en klimaatneutrale stad te maken, vindt de Groen fractie het erg belangrijk om er een gepaste omkadering en stimulansen voor te voorzien.

Daarom organiseerde de Gentse Groenfractie een Groen Café rond 'Gent Deelstad'; Raadsleden Caroline Van Peteghem en Sara Matthieu ontvingen deelexperten Thomas Dönnebrink en Angelo Meuleman. Ze stelden er ook de resultaten van een enquête, gehouden bij Gentse deelinitiatieven, voor. Een link naar de powerpoint vind je hieronder.

 

Tags: 

Bijlagen: