Gesmaakt infomoment over gezondheid en pensioen

Afgelopen zaterdag werd in het lokaal dienstencentrum de Thuishaven een sensibiliseringsmoment gehouden door en voor Gentse senioren met Afrikaanse roots rond de thema's pensioenen en gezondheid. Zeneb Bensafia nam met veel plezier deel aan deze activiteit.

Zeneb: “De warmte van de groep was meteen voelbaar en het enthousiasme voor de activiteit was groot. De Afrikaanse Federatie Faab gaf toelichting over het pensioenrecht. Het wijkgezondheidscentrum De Sleep gaf informatie over gezondheid aan de hand van een bordspel en dit viel meteen in de smaak. Een groot palet van kleine ziekten tot grote zorgbehandelingen kwamen aan bod en werden bespreekbaar gemaakt op een laagdrempelige manier. Dit alles overgoten met Afrikaanse lekkernijen zorgden voor een boeiende interactie tussen de aanwezigen waarin de gelijkenissen tussen de Afrikaanse cultuur en de Westerse samenleving steeds opnieuw ter sprake kwamen." 

Voor Zeneb is het duidelijk dat dergelijke activiteiten zonder twijfel bijdragen aan het verhogen van de kennis van o.a. de algemene gezondheid en het pensioenrecht.

Tags: