Gentse zoektocht naar ethisch verantwoorde kasseien

Tine Heyse en Filip Watteeuw - 8 juli 2015 - Themacommissie ‘Natuursteen en sociale en ecologische garanties’

Hoe kunnen we er in de toekomst voor zorgen dat de stad Gent natuursteen aankoopt die in correcte (arbeids)omstandigheden is ontgonnen, verwerkt en geleverd? Op gezamenlijk initiatief van schepen van Openbare werken Filip Watteeuw en schepen van Noord-Zuid Tine Heyse worden twee themacommissies ingericht. Een eerste hoorzitting op 8 juli focuste op de analyse. Eén van de sleutelfiguren was Yves Delepeleire, de onderzoeksjounalist die met zijn artikelenreeks in De Standaard de toestand beschreef in de illegale mijnen en hierbij het flagrante gebrek aan controle door de Indiase overheid aankaartte. Herwig Callewier van de Federatie van Belgische Natuursteengroothandelaars schetst de complexe productieketen waardoor duidelijk wordt dat transparantie de grote uitdaging is. Hij kondigde ook de oprichting van een “Fonds Eerlijke Natuursteen” aan. Leen Van der Meeren van de VVSG lichtte toe wat kan en niet kan binnen het kader van overheidsopdrachten. Zo mag er niet gewerkt worden met geografische criteria. Je kan m.a.w. geen land of regio uitsluiten of aanduiden. Met een goed zicht op de problemen en uitdagingen bij de aankoop van natuurstenen, focussen we op donderdag 3 september, tijdens een tweede themacommissie, op mogelijke oplossingen.