Gentse cultuursector doet het met minder CO2

Stad Gent en Greentrack bundelen hun krachten om het energieverbruik van de cultuursector te verminderen en ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst voor 3 jaar. 


Greentrack Gent en Stad Gent werken al jaren samen aan een ‘volhoudbare’ stad en cultuur. Nu bundelen ze ook hun krachten op vlak van energieverbruik en klimaatimpact. Met een combinatie van energiecoachingtrajecten en het jaarlijks monitoren van het energieverbruik schakelen ze een versnelling hoger naar een duurzame en klimaatneutrale cultuursector én stad.

Schepen van Milieu Tine Heyse: "Een aantal jaren geleden was Greentrack Gent één van de transitiegroepen die met de Stad haar schouders wilde zetten onder een ambitieuze klimaatwerking. Ik ben dan ook verheugd dat we vandaag een verdere stap kunnen zetten in het structureel aanpakken van de energiefactuur van de cultuursector. Dat is niet alleen goed voor de sector, maar ook voor de klimaatambities van de stad."

De Stad Gent geeft Greentrack Gent voor de periode van 1 november 2016 tot 31 oktober 2019 een ondersteuning van 60.000 euro en biedt 30 culturele organisaties gratis energiecoaching aan ter waarde van 30.000 euro in totaal. Greentrack zal haar leden aanzetten tot energieaudits, het monitoren van verbruiken, het organiseren van infosessies en groepsaankopen, het delen van materialen… Alle maatregelen om de CO2-uitstoot van de cultuursector naar beneden te halen.

Maar liefst 10 cultuurorganisaties stelden zich bij de ondertekening meteen kandidaat voor een coachingstraject. Een meer dan warme start.

Tags: