Gentse brugfiguren zijn een inspiratiebron

Tijdens de Nationale Onderwijsweek zendt KRO-NCRV 2Doc een drietal documentaires uit over gelijke kansen in het onderwijs. Eén ervan brengt het leven van een brugfiguur in beeld. Meer bepaald het leven van Nezhlya. Nezhlya is brugfiguur op De Toverberg, een kleurrijke basisschool in Gent. Nezhlya kent iedereen en iedereen kent Nezhlya. Ze bouwt de brug tussen school en thuis, waar vaak sprake is van armoede, sociale onzekerheid en een laag opleidingsniveau van de ouders.

Maar hoe krijg je ouders betrokken bij de school als ze als nieuwkomer niet of nauwelijks Nederlands spreken, weinig zelfvertrouwen hebben of als ze worstelen met hun bestaanszekerheid? Nezhlya's deur staat altijd voor ze open. Ze luistert, wordt in vertrouwen genomen en ze helpt hen op weg.

Gent gelooft sterk in de werking van de brugfiguren. Het is niet voor niets dat de Stad al twintig jaar investeert in de inmiddels 50 scholen met een brugfiguur.

Het is een mooie documentaire geworden, waarin Nezhlya, het ganse team, de ouders en de school zich zeer open en kwetsbaar opstelden, maar vooral ook: elke dag het beste van zichzelf geven voor de kinderen.

Maar oordeel vooral zelf:

 

 

 

 

Tags: