Gents plan vroegtijdig schoolverlaten

Elke Decruynaere - 10 februari 2016

 

Onder de noemer ‘Operatie Geslaagd’ over de netten heen een brede Gentse beweging op de been brengen die tegen 2020 het aantal schoolverlaters met een kwart doet dalen. Dat is de ambitieuze doelstelling van het Gents plan vroegtijdig schoolverlaten. In het schooljaar 2013-2014 verlieten 17,4 % of 719 jongeren hun Gentse school zonder diploma. Dat is een onaanvaardbaar hoog aantal. Vroegtijdig schoolverlaten is zo goed als altijd een complex en individueel verhaal. Spijbelen, zittenblijven, terechtkomen in de waterval en demotivatie zijn belangrijke voorspellers. Oplossingen vinden is niet eenvoudig. Toch gaat dit plan net daarover. De 30 concrete acties zijn een aanzet voor de gezamenlijke zoektocht om onze schoolgaande jeugd aan boord te houden.

Schepen Elke Decruynaere: ‘Veranderingen in het onderwijs kunnen enkel succesvol zijn als ze van onderuit gedragen en ontwikkeld worden. Zo gaan we ook tewerk. Centraal in dit plan staan natuurlijk de jongeren. We schreven dit plan in samenspraak met tal van onderwijsprofessionals én de jongeren zelf. We vertrekken vanuit hun krachten en talenten. Hun oproep voor een positief schoolklimaat zetten we nu om in een positief plan.’
 

Tags: