Gents personeel wordt diverser

De Stad Gent en het OCMW Gent streven naar een meer evenredige arbeidsparticipatie, zodat het personeelsbestand op termijn een afspiegeling is van de beroepsactieve bevolking in groot Gent. Het diversiteitsactieplan, dat vorige week goedgekeurd werd op de gemeenteraad, telt zo’n 60 verschillende acties om de diversiteit van het personeel te verhogen en de samenwerking tussen diverse medewerkers te bevorderen. De belangrijkste hefboom is te werken op de instroom van nieuwe medewerkers. Tegen 2020 moet 30 procent van hen van buitenlandse herkomst zijn en minstens 2 procent moet uit personen met een beperking bestaan.

 

Groen gemeenteraadslid Cengiz Cetinkaya benadrukte in zijn tussenkomst het belang van dit actieplan: “Dit plan verdraagt geen mislukking. De Groep Gent is werkgever voor meer dan 8000 mensen, één van de grootste werkgevers van Oost-Vlaanderen. Door beter onthaal van nieuwe medewerkers (bv. door een buddysysteem), nultolerantie voor discriminatie en pesten, … willen we de samenwerking tussen diverse medewerkers bevorderen. Door vacatures via meer diverse kanalen te verspreiden, bestaande wervingsprocedures kritisch te belichten en aan te passen, wijkgerichte jobbeurzen,… mikken we op een diversere instroom van nieuwe medewerkers. In de kansengroepen zijn er immers heel wat mensen met competenties die we in de Stad kunnen gebruiken, maar met de huidige middelen bereiken we hen onvoldoende. En dat is wat we met dit plan willen maar ook moeten doen!”

Tags: