Gents klimaatbeleid als voorbeeld voor andere steden

Tijdens de klimaatconferentie in Bonn (6-17 november 2017) stond de rol van steden weer hoog op de politieke agenda. Als voorzitter van Climate Alliance (een netwerk van lokale overheden die zich rond klimaat willen inzetten) en als schepen met een ambitieus milieu- en klimaatbeleid, mocht Tine Heyse een aantal toelichtingen brengen.

Zo werd ze uitgenodigd op een klimaatconferentie voor de gemeenten van de Duitse deelstaat Hessen. Hier bracht Tine een uitgebreide toelichting over de rol van lokale overheden in het uitstippelen en implementeren van klimaatbeleid én over de positieve effecten hiervan. Ook het klimaatplan van Gent werd kort toegelicht, net als het belang van een lange termijn perspectief.

Tine nam in Bonn ook deel aan een paneldebat georganiseerd door het Global Lead City network on Sustainable Procurement. Tijdens het debat mochten verschillende vertegenwoordigers van steden wereldwijd hun beleid rond duurzaam aankoopbeleid toelichten en aangeven welk belang dit heeft in de strijd tegen klimaatverandering. Tine had het hierbij vooral over het traject voor duurzame werkkledij maar ook de vergroening van het wagenpark van de Stad en IVAGO en duurzame schoolmaaltijden kwamen aan bod. Het werd een interessante uitwisseling van good practices en ideeën.

 

Tags: