Gentenaars willen TTIP-vrije stad (vervolg)

Het burgerinitiatief rond TTIP, en hun voorstel, werd op de Gemeenteraad van 29 september verder bediscussieerd. Op die van 28 september kwam dit ook al aan bod. Fractieleider Bram Van Braeckevelt legde uit waarom de Groen-fractie het geamendeerde voorstel steunt. De amendementen uit het college en de gemeenteraad zorgden voor een consensus die verder gaat dan het symbolische TTIP-vrij, aldus Bram. De motie verwoordt ambitie en bezorgdheden. De nadelen van TTIP worden benoemd en het Gents alternatief gaat voor niets minder dan eerlijke handel, transparantie, vrijwaren van democratie en betrokkenheid van de Europese steden. Bram stelde dat de nieuwe tekst duidelijk maakt dat vrijhandel geen vrijgeleide kan zijn om als lokale overheid niet te kunnen verder werken aan sociale en ecologische oplossingen. Met bevestiging van het voorzorgsprincipe staat bescherming van consumentenrechten, volksgezondheid, sociale rechten, dierenwelzijn en het milieu voorop. Gent wil via het netwerk van steden in Europa (Eurocities) mee onderhandelen en stelt zich zo op als een duurzame haven- en handelsstad, als verantwoordelijke maar bescheiden speler met uitgesproken sociale en klimaatneutrale ambitie.

Lees hier Brams volledige tussenkomst. De goedgekeurde motie kan je hier lezen. 

Tags: