Gentenaars willen TTIP-vrije stad

Een groep bezorgde Gentenaars lanceert een burgerinitiatief om Gent TTIP-vrij te laten verklaren. TTIP is het grote handelsverdrag dat de EU en de VS momenteel aan het onderhandelen zijn. Door handtekeningen te verzamelen, vragen ze de gemeenteraad een standpunt in te nemen.

Op 28 september werd het burgerinitiatief om Gent tot TTIP-vrije gemeente te verklaren op de gemeenteraad besproken. Wanneer voldoende burgers hierom verzoeken, moet de gemeenteraad , binnen zijn bevoegdheid, zich al dan niet uitspreken gevolg te geven aan deze oproep. De ondertekenaars wensen stopzetting van het TTIP, CETA en TISA-verdrag , omdat deze handelsakkoorden – naar ze vrezen – de democratische ruimte van de stad  om beleid te voeren dat rekening houdt met haar burgers teveel zal inperken, en een risico zou inhouden voor de bescherming van diverse rechten hier en in het Zuiden.

Je kan hier alles lezen over het TTIP-standpunt van Groen, verwoord door Europarlementslid Bart Staes die de strijd hiertegen voert in het Europees Parlement. Want het is in de parlementen dat de strijd in de eerste plaats moet gevoerd worden. In zijn tussenkomst op de gemeenteraad gisteren verwoordde fractieleider Bram Van  Braeckevelt de voornaamste Groen bezorgdheden, en de gevolgen hiervan op lokaal vlak. Je kan Brams tussenkomst hier lezen.

Tags: