Gentenaars massaal op de fiets

De Standaard/Oost-Vlaanderen - 02 Apr. 2016

 

Het fietsgebruik van de Gentenaars is de jongste drie jaar met meer dan een derde toegenomen, tot 30 procent. Het autogebruik is afgenomen met 9 procent. Het openbaar vervoer boekt geen winst en trappelt ter plaatse. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Mobiliteitsdienst in 2015 deed naar het verplaatsingsgedrag van de Gentenaar.


Het vorige onderzoek gebeurde in 2012. De nieuwe bevraging, een grootscheeps mobiliteits- en verplaatsingsonderzoek, gebeurde door middel van een mobiliteitsdagboek dat door 1.900 Gentenaars werd bijgehouden. De opmerkelijkste vaststelling is dat het fietsgebruik met acht procent is gestegen. Daarmee is de kaap van de 30 procent fietsers overschreden. Waarmee de stijging vlugger verloopt dan gedacht. De ambitie was om in 2020 30 procent en in 2030 35 procent fietsers te hebben.Vooral in Gent-centrum en Gent-rand boomt het fietsen. In andere stadsdelen is dat minder.


'Deze stijging is even groot als de stijging van het fietsgebruik in de periode van 2000 tot 2012. 53 procent van de Gentenaars vindt Gent een fietsstad', zegt Filip Watteeuw (Groen), schepen van Mobiliteit. In Gent zijn er per adres gemiddeld 2,8 fietsen, of een totaal van 476.000 fietsen.


Het autogebruik daalde in de voorbije drie jaar met 9 procent. Autodelen wint bij Gentenaars fors aan belang. Bijna 8 procent van de gezinnen maakt al in meer of mindere mate gebruik van autodelen. In 2012 was dat nog maar 3,5 procent - een verdubbeling in drie jaar tijd dus. 15 procent van de Gentenaars verplaatst zich te voet, een groei van 1 procent. In het gebruik van het openbaar vervoer zit er dan weer geen groei.


Juiste keuze


Deze cijfers sterken Filip Watteeuw in zijn overtuiging dat het nieuwe circulatieplan, dat over een jaar (op 3 april 2017) wordt ingevoerd, de juiste keuze is voor een duurzaam mobiliteitsbeleid. 'We hebben meer dan 40.000 m 2 trottoir heraangelegd, meer dan 55 km fietsinfrastructuur kwam erbij of werd verbeterd, en tal van wegen werden heraangelegd. We blijven investeren in fietsinfrastructuur, zoals onderdoorgangen en fietspaden.'


Uit het onderzoek blijkt voorts dat 70 procent van de Gentenaars de uitbreiding van het voetgangersgebied een goed initiatief vindt. 'De verplaatsingen te voet stegen met 1 procent. We zitten op schema om onze doelstelling te halen: 16 procent in 2020', zegt Watteeuw.


De schepen wijst erop dat de files in Gent onder controle zijn en zelfs dalen. 'Uit gegevens van TomTom blijkt dat ze al voor het tweede jaar op rij licht verminderen. Gent is vorig jaar voor het eerst sinds 2010 verdwenen uit de top 15 van Europese filegevoelige steden. Als meer mensen op de fiets of het openbaar vervoer overstappen, komt er meer ruimte voor mensen die zich wél met de auto moeten verplaatsen.'


Diverse kruispunten op de R40 zullen in de zomer van 2016 worden aangepast. Tien plekken werden gescreend op hun bruikbaarheid als park-and-ride. Daarover lopen gesprekken. Ze zouden ongeveer duizend parkeerplaatsen moeten opleveren. Bestaande park-and-ride locaties worden ondertussen geoptimaliseerd en uitgebreid. In april 2017 zullen de bijkomende park-and-rides gerealiseerd zijn.


De door het circulatieplan vrijgekomen ruimtes, zoals Verloren Kost, zullen worden ingericht samen met de invoering van het circulatieplan.

Tags: