Gentenaars kunnen zich uitspreken over het ontwerp integraal geluidsactieplan

Tine Heyse –persbericht i.v.m. openbaar onderzoek 8 juni -31 juli

Op 8 juni 2015 is het openbaar onderzoek rond het ontwerp Integraal Geluidsactieplan voor de agglomeratie Gent van start gegaan. Dit plan omvat maatregelen om de geluidshinder afkomstig van wegverkeer, spoorwegverkeer en industrie in Gent aan te pakken. Het omvat twee delen : de Gentse aanpak naar lokale wegen en de maatregelen t.a.v. de gewestwegen/spoorwegen door de hogere overheden. Het ontwerp Integraal geluidsactieplan werd op 9 juni toegelicht op een informatievergadering. Het plan ligt gedurende de periode van het openbaar onderzoek – dat nog loopt tot 31 juli – ter inzage bij het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent en bij het Milieuloket, Braemkasteelstraat 41, 9050 Gentbrugge. Het ontwerp actieplan kan ook worden geraadpleegd op de website stad.gent. Schepen voor Leefmilieu Tine Heyse: “We hopen dat de Gentenaars nu zoveel mogelijk reageren op het openbaar onderzoek. Alle suggesties en reacties op het ontwerp van actieplan zijn welkom. Geluidsoverlast heeft op sommige locaties in onze stad nog altijd een te grote impact op de leefkwaliteit van de burgers.”

 

 

Tags: