Gentblogt hopelijk snel opnieuw online

 Wil je vandaag naar een artikel van Gentblogt surfen, dan bots je op de melding dat die oude stadsblog offline is gehaald vanwege "problemen met het gebruiksrecht". CD&V heeft er bij cultuurschepen Annelies Storms (sp.a) op aangedrongen om Gentblogt, als belangrijk digitaal erfgoed, opnieuw breed beschikbaar te maken. Groen gemeenteraadslid Caroline Van Peteghem steunt die vraag.

 Tot 2015 kon je op Gentblogt.be, een co-creatief project van onafhankelijke schrijvers en stadsfotografen, regelmatig vers én uniek nieuws vinden. Dan hield de Gentblogt-redactie er (na tien jaar) mee op. In het najaar van 2015 kwam de stad met de Gentblogt-redactie overeen dat het Gentse stadsarchief het verder hosten van de blog voor zijn rekening zou nemen. Volgens auteursrechtenbeheerder Sabam kun je via de gearchiveerde Gentblogt-artikels nog auteursrechterlijk beschermde content consulteren, dus stuurde Sabam het stadsarchief een betalingsuitnodiging. Gentblogt stelt dat alle beschermde content netjes was verwijderd voor de overdracht naar het archief en begrijpt niet waarom Sabam blijft factureren. De Groen-fractie dringt erop aan dat het team van het stadsarchief en de oud-redactieleden van Gentblogt samen naar een oplossing zouden zoeken om de content van Gentblogt blijvend opzoekbaar en breed beschikbaar te houden (en auteursrechtenclaims te vermijden). De schepen heeft op de jongste gemeenteraad toegelicht dat ze ook snel klaarheid wil in deze zaak en ze bevestigde dat de waardevolle content van Gentblogt idealiter opnieuw vrij beschikbaar zou zijn online. In de tussentijd kun je de artikels enkel in het stadsarchief consulteren. 

Tags: