Gent zoekt agenten met migratieachtergrond

De Standaard, 17 februari 2016 

 
De Gentse politie neemt een marketingbureau onder de arm om nieuwe agenten met een migratieachtergrond te vinden. Het korps richt zich daarbij voor het eerst expliciet op de hogescholen. 'Daar is de kans dat nieuwe kandidaten stranden in de taalexamens kleiner.'

 

Een nieuwe campagne voor aanwervingen, volledig gericht op de Gentse hogescholen. Daarmee wil de Gentse politie de diversiteit in haar rangen verhogen. Gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt (Groen) drong in de commissie Algemene Zaken aan op “een betere afspiegeling van de Gentse samenleving in het politiekorps”.

Dat betekent meer agenten met roots in het buitenland, dus. “Er zijn de voorbije maanden te veel voorvallen geweest die het werk van vele goede agenten in een negatief daglicht hebben gesteld”, zegt Van Braeckevelt. “Het is voor de geloofwaardigheid van het Gentse korps belangrijk dat er iets fundamenteel verandert.”

Hoeveel agenten bij de Gentse politie vandaag een migratieachtergrond hebben, is niet bekend. Maar te weinig, moest burgemeester Daniël Termont (SP.A) al toegeven.

“De taalbarrière blijkt nog altijd een hinderpaal te zijn om door de selecties te geraken”, zegt politiewoordvoerder Manuel Mugica Gonzalez. “Daarom richten we ons met een marketingcampagne op mensen met een migratieachtergrond in de hogescholen. We denken dat de kans kleiner is dat zij stranden in de taalexamens.”

 

Dezelfde proeven

“Waarom niet?”, zegt Johan Persyn van Hogeschool Gent. “Onze opleidingen zijn breed, niet gericht op één bepaalde baan. In onze afdeling Mens en Welzijn bijvoorbeeld, een sociaal gerichte opleiding, zitten vast ook mensen die dat willen toepassen bij de politie.”

Migratieachtergrond of niet, iedereen moet nog steeds dezelfde proeven afleggen, benadrukt de politie. “We doen niet aan positieve discriminatie.”

 

Cultuur

Gent heeft na lang aandringen ook eindelijk inspraak in de selectie van nieuwe agenten, iets wat op federaal niveau gebeurt. “We hebben bedongen dat er één officier van de politie Gent in de selectiecommissie mag zitten voor alle kandidaten uit Gent”, zegt Gonzalez. “Zo kunnen we nieuwe mensen selecteren die ook in onze stad wonen, die de Gentse cultuur in zich dragen en die niet weglopen naar een ander korps.”

Tags: