Gent zet volgende stap op weg naar klimaatneutraliteit: 40% minder CO2 tegen 2030

Gent bevestigt zijn positie als koploper inzake klimaatbeleid en vult zijn eerder geformuleerde doelstellingen inzake CO2-uitstoot aan. Door de beslissing van de gemeenteraad om het nieuwe Europese Burgemeestersconvenant te ondertekenen, engageert de Stad Gent zich om tegen 2030 de CO2-uitstoot met minstens 40% te verminderen. Door dit sterke engagement tegen klimaatverandering wil de Stad Gent eveneens een duidelijk signaal geven aan de hogere overheden dat lokale beleidsvoerders een sterk klimaatakkoord verwachten in Parijs.

Nood aan ambitieuzer klimaatbeleid op alle niveaus

Schepen Tine Heyse, voorzitter van de Europese Climate Alliance: ‘Ik ben zeer verheugd dat we als Stad Gent dit nieuwe Europese Burgemeestersconvenant ondertekenen. 40% reductie tegen 2030 is ambitieus, maar we willen als Stad onze verantwoordelijkheid opnemen. We realiseren ons niettemin dat lokale besturen alleen het klimaatprobleem niet kunnen oplossen. Ook hogere overheden zullen een ambitieuzer klimaatbeleid moeten uitrollen. Zo vallen zeer grote bedrijven onder het Europese Emission Trade System, wat die bedrijven nu nog veel te weinig aanzet tot een grondige transitie.’

Gent Klimaatstad

In 2009 ondertekende de Stad Gent het eerste Burgemeestersconvenant. Sindsdien zet Gent sterk in op de strijd tegen klimaatverandering. Gent wil een klimaatneutrale stad zijn tegen 2050 en een klimaatrobuuste stad (aangepast aan de gevolgen van de klimaatverandering) tegen 2030. In haar Klimaatplan 2014-2019, dat begin dit jaar werd goedgekeurd, legde de Stad Gent acties vast om de CO2-uitstoot met 20% te verminderen tegen 2019. In de komende jaren legt Gent de verdere stappen naar klimaatneutraliteit in 2050 vast. Met de ondertekening van het nieuwe Europese Burgemeestersconvenant worden de eerdere doelstellingen nog aangevuld.

40% minder CO2 tegen 2030

In de aanloop naar de grote Klimaatconferentie eind 2015 in Parijs lanceerde Europa op 15 oktober 2015 het nieuwe en geïntegreerde Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors) voor klimaat en energie. Europa legt daarbij voor lokale overheden nieuwe doelstellingen vast in de strijd tegen klimaatverandering. Steden en gemeenten moeten de CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens 40% verminderen tegen 2030 via energie-efficiëntiemaatregelen en het inzetten van hernieuwbare energie. Gent tekent in op de nieuwe Burgemeestersconvenant en vult hiermee de eerder geformuleerde ambities van 20% reductie tegen 2019 verder aan.

Klimaatverandering: steden en gemeenten passen zich aan

Het nieuwe Burgemeestersconvenant is een geïntegreerd akkoord waarin maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen verminderen (klimaatmitigatie) gekoppeld worden aan acties die steden en gemeenten veerkrachtiger maken om de effecten van klimaatverandering op hun grondgebied op te vangen (klimaatadaptatie). De Stad Gent keurde begin 2015 haar Klimaatplan 2014-2019 goed en werkt op dit moment aan een strategie voor klimaatadaptatie. Naar aanleiding van de ondertekening van het Mayors Adapt in september 2014 moet die strategie tegen september 2016 worden goedgekeurd. In die zin is de ondertekening van het nieuwe Burgemeestersconvenant met een 40 % CO2- emissiereductiedoelstelling tegen 2030 (mitigatie) en het versterken van onze klimaatbestendigheid (adaptatie) een logische stap.

Duidelijk signaal aan hogere overheden

Gent schaart zich - als een van de Belgische koplopers – opnieuw ten volle achter dit Europese initiatief. In de aanloop naar de klimaatconferentie in Parijs wil Gent daarmee een duidelijk signaal geven aan de hogere overheden. Door zich te engageren in de strijd tegen klimaatverandering en zelf ambitieuze doelstellingen voorop te stellen, geven lokale leiders het signaal dat ze ook internationaal een sterk klimaatakkoord verwachten.​