Gent wil kinderen laten spelen in sneeuwstraten

Gazet van Antwerpen - zaterdag 12 december 2015

 

Een vers besneeuwde straat geeft altijd aanleiding tot veel winterpret. Alleen blijft het uitkijken voor auto's tijdens een sneeuwballengevecht. Daarom onderzoekt de stad Gent of straten voor autoverkeer kunnen worden afgesloten bij sneeuwval. Na de speel- en leefstraat, is er binnenkort de sneeuwstraat.

Het voorstel van de sneeuwstraten komt van Groen-gemeenteraadslid Sara Matthieu.
"Bij de eerste sneeuwval wil toch iedereen, jong en oud, daarvan genieten", zegt Matthieu. "Bij volwassenen komt het kind dan weer naar boven. Alleen is het dan spijtig dat kinderen niet onbezorgd in de sneeuw kunnen spelen omdat er nog autoverkeer is. Bovendien wordt de sneeuw al snel een vieze brij door de wagens die erover rijden."

Een straat tijdelijk afsluiten voor het verkeer is op zich niet nieuw. Verscheidene steden kennen al de speelstraten, schoolstraten en leefstraten. Ze hebben allemaal dezelfde doelstelling, de leefbaarheid verhogen en het openbaar domein terug aan de bewoners geven.
"Het zijn telkens de bewoners die bij een speel- of leefstraat het initiatief nemen", zegt Matthieu. "Kinderen in een stad hebben sowieso weinig plek om te spelen. Het verhoogt ook het contact tussen de buren. Ze worden weer eigenaar van hun straat."
Toch zijn er voor de sneeuwstraten nog een reeks praktische zaken te regelen.

"De stad Gent heeft een ijzelbestrijdingsplan", zegt het Groen-gemeenteraadslid. "Alleen wordt er niet in alle straten in de stad zout gestrooid. Laten we er dan ineens iets positiefs van maken en zorgen dat de kinderen kunnen spelen in de sneeuw. Een ander punt dat onderzocht moet worden is of tijdens een sneeuwstraat de stoep sneeuwvrij moet worden gemaakt, wat nu een verplichting is voor elke inwoner. Dat is een afweging tussen veiligheid, toegankelijkheid en sneeuwplezier, en moet worden onderzocht."

 

Proefproject


De sneeuwstraat kan worden aangevraagd voor in het weekend of tijdens de vakantieperiode.
Gents schepen Filip Watteeuw (Groen) is wel gewonnen voor het idee. Toch wil hij het eerst onderzoeken op haalbaarheid. De kans is klein dat er deze winter al een reglement klaarligt voor de sneeuwstraten in Gent. "Maar mocht het plots beginnen sneeuwen, is een proefproject misschien wel mogelijk", zegt Watteeuw.

In enkele Vlaamse gemeenten bestaat er al een reglement rond sneeuwstraten. Het heeft veel weg van de speelstraten in de zomerperiode, die ook in Antwerpen worden georganiseerd.
De sneeuwstraat kan in Eeklo bijvoorbeeld worden aangevraagd in december, januari en februari. Tijdens het schooljaar worden sneeuwstraten toegelaten op weekenddagen en in de schoolvakantie elke dag.
De voorwaarde is dat de straat niet in het gladheidsbestrijdingsplan valt en dat 60 procent van de bewoners akkoord moet zijn met de aanvraag. De politie onderzoekt de aanvraag en geeft advies. Nadien wordt er met een peter en meter gekeken hoe de aanvraag verder kan verlopen.

Tags: