Gent treedt toe tot de statiegeldalliantie

Het draagvlak rond de invoering van statiegeld op drankverpakkingen in de strijd tegen zwerfvuil wordt steeds groter. Een recente enquête van Test Aankoop toonde aan dat 88% van de respondenten het idee genegen is. Recycling Netwerk lanceerde de statiegeldalliantie om het draagvlak voor statiegeld aan te tonen. Wat doen we in Gent?

In de Gentse gemeenteraad keurden we eerder al een motie goed die de invoering van statiegeld bepleit in de strijd tegen zwerfvuil. Een aantal Vlaamse en Nederlandse verenigingen en gemeenten wil nu de krachten bundelen via de 'Statiegeldalliantie'. Dit om beide overheden ertoe aan te zetten snel de stap naar statiegeld te zetten. Schepen Tine Heyse gaf na een vraag van raadslid Sara Matthieu aan absoluut bereid te zijn toe te treden, als eerste grote Vlaamse stad. 

Tags: