Gent heeft vanaf nu eigen deelfietsensysteem: Trapido

Ook Gent heeft nu een deelfietsensysteem. Het Gentse deelfietsensysteem hanteert een ‘back-to-one’-principe, wat betekent dat de gebruiker zijn deelfiets altijd naar het startpunt moet terugbrengen. De Stad kiest bewust voor dat systeem: het is goedkoper, het vergt minder infrastructuur en is ook ecologischer. 

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit: “Met de Trapido-deelfietsen voorziet de Stad een extra alternatief om van een park-and-ride naar het centrum te rijden. Hiermee wil ze werknemers, shoppers en bezoekers stimuleren om hun wagen aan de stadsrand te parkeren.”

 

Tags: