Gent en Garde is de Oost-Vlaamse finalist voor de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties 2015

Met haar voedselstrategie ‘Gent en Garde’ zet de Stad Gent al twee jaar in op een duurzamer stedelijk voedselsysteem. Hiermee is Gent genomineerd als Oost-Vlaamse laureaat voor de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties 2015.

 

In 2013 lanceerde de Stad Gent haar voedselstrategie ‘Gent en garde’. Deze Gentse voedselstrategie wil het voedselsysteem verduurzamen en past binnen de doelstelling om van Gent tegen 2050 een klimaatneutrale stad te maken. De manier waarop we ons voedsel telen, verwerken, transporteren en de resten ervan verbruiken, heeft immers een grote impact op onze CO2-uitstoot.

 

Sinds juni 2015 lanceerde de Stad ook een online platform voor lokale voeding. Gentenaars vinden er tal van duurzame adresjes, kunnen er zich groeperen om projecten uit de grond te stampen, vinden er events rond voeding en tuinieren, krijgen een forum om kennis en materiaal uit te wisselen, en kunnen er allerlei zoekertjes rond voedselproductie lanceren.

 

Prijs voor Toekomstige Generaties

Een jury selecteerde Gent en Garde als Oost-Vlaams finalist om de integratie van duurzaamheidsprincipes in het Gentse voedselbeleid. Sinds 2007 bekroont de Stichting voor Toekomstige Generaties initiatieven die met succes de principes van duurzaamheid integreren in hun dagelijkse werking. Ondernemingen, lokale overheden, verenigingen, culturele projecten of initiatieven uit de sociale economie komen in aanmerking voor de Grote Prijs als ze een ‘360°-visie’ hebben. Concreet betekent dit dat ze de vier dimensies van duurzame ontwikkeling een plaats geven in hun dagelijkse werking: aandacht voor milieu (PLANET) en sociaal welzijn (PEOPLE), een economisch houdbaar model (PROSPERITY) en een participatieve aanpak (PARTICIPATION).

Door duurzame initiatieven in de kijker te zetten, wil de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties projectbeheerders en actoren die bezig zijn met verandering inspireren. Bovendien biedt de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties een unieke gelegenheid om bruggen te bouwen tussen verantwoordelijken uit verschillende sectoren en met verschillende achtergronden. Een referentennetwerk selecteert de projecten en nodigt de initiatiefnemers uit om deel te nemen.

 

Stem voor Gent en Garde

Naast de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties, die door een jury wordt toegekend, kan ook het brede publiek haar winnaar kiezen. Er kan van 8 september tot 4 oktober 2015 om 12.00u hier online gestemd worden.

 

In deze wedstrijd neemt Gent en garde het op tegen initiatieven zoals Ringland, dat strijdt voor de overkapping van de Antwerpse Ring, en d’ici, een winkelconcept voor lokale producenten. In 2013 heeft de bio en fairtrade-chocolatier Belvas de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties in de wacht gesleept. 

 

Ten strijde voor een duurzamer voedselsysteem

Met ‘Gent en garde’ werkt de Stad Gent actief een strategie uit voor de duurzame productie van voeding in en rond de stad. Gent en garde focust op vijf objectieven:

 

- Een meer zichtbare, kortere voedselketen

De lokale producent kan zijn producten dichtbij en rechtstreeks verkopen aan de klant en er wordt contact gelegd tussen producent en consument. Zo krijgt de consument meer voeling met waar zijn eten vandaan komt.

 

- Duurzamere voedingsproductie en –consumptie

De Stad Gent wil landbouwers, inwoners en gebruikers laten deelnemen aan duurzame stadslandbouw en verbruikers duurzamer laten consumeren, denk maar aan lokaal, seizoensproducten, bio, vegetarisch of fair trade.

 

- Sterkere sociale meerwaarde rond voedingsinitiatieven

Voeding verbindt mensen, over alle leeftijden en achtergronden heen. Het is dan ook een krachtig thema om mensen hierrond samen te brengen. Initiatieven rond voeding kunnen zorgen voor een betere sociale cohesie en tewerkstelling.

 

- Voedselafval terugdringen

Een derde van ons geproduceerde voedsel belandt vandaag nog op de afvalberg, zoals bijvoorbeeld de minder mooie groenten. Door een afzetmarkt te zoeken voor voedseloverschotten en inwoners tips te geven om bewust aankopen te doen, voeding optimaal te bewaren en te verwerken, wil Gent de hoeveelheid voedselafval terugdringen.

 

- Voedselafval maximaal hergebruiken als grondstof

Wanneer voedsel toch afval wordt, kan het nog altijd slim worden ingezet. Dat kan door compost te maken van GFT of door het voedselafval gescheiden te laten ophalen om het zo te verwerken.

 

Info voor de pers

Dienst Milieu en Klimaat, Katrien Verbeke, tel. 09 268 23 87, e-mail [email protected]

 

Informatie

Dienst Milieu en Klimaat, Braemkasteelstraat 41, 9050 Gent-Gentbrugge, tel. 09 268 23 00,

fax 09 268 23 68, e-mail [email protected] , website www.klimaatstad.gent/eten

- online forum:  www.gentengarde.be

- Facebookgroep: www.facebook.com/groups/gentengarde

- Gent en garde: www.gentengarde.be

- Stichting voor Toekomstige Generaties: www.stg.be  en www.gp_toekomstigegeneraties.be

 

Bevoegd

Mevrouw Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30, fax 09 266 54 49, e-mail [email protected]