Gent dankzij burgerkabinet koploper in democratische innovatie

Dirk Holemans - Gemeenteraad - 22 en 23 februari 2016 - Tussenkomst bij circulatieplan binnenstad - goedkeuring

 

N-VA agendeerde op de gemeenteraad een voorstel tot referendum met de vraag: 'Vindt u dat Gent en de Gentenaars beter worden van het voorliggende circulatieplan, ja of nee?'. Voor Groen een belangrijk voorstel, en zeker voor Groen gemeenteraadslid Dirk Holemans, initiatiefnemer van de volksraadpleging over de Belfortparking in 1997. Alleen bleek uit het debat al snel dat de N-VA niet uit was op het versterken van de democratie, maar op een partijpolitiek spelletje.

Dirk benadrukte in zijn tussenkomst dat een volksraadpleging een goed instrument is voor een concreet project, maar minder geschikt voor een complex plan als het circulatieplan. Bovendien stond sinds 1997 de democratische vernieuwing niet stil. De focus ligt nu op co-creatie: op een creatieve wijze de ideeën van burgers in het beleidsproces inbrengen. Dat is in deze een interessantere benadering dan een volksraadpleging waarbij de Gentenaar enkel een bolletje mag kleuren. Daarom kiezen de Gentse meerderheidspartijen voor de oprichting van een burgerkabinet, bestaande uit 150 Gentenaars die een afspiegeling vormen van de stedelijke bevolking. Dit kabinet zal aanbevelingen doen voor verfijning en bijsturing van het circulatieplan, op basis van gerichte bevragingen. 
 

Tags: