Gent blijft verrassen en vernieuwen

Jaarlijks wordt tijdens de gemeenteraad van juni de jaarrekening en budgetwijziging besproken. Groen fractieleider Bram Van Braeckevelt benadrukte dat 2014, na de moeilijke start in 2013, een overgangsjaar was met meer overschot dan begroot. En waarbij het duidelijk is dat we de weg zijn ingeslagen naar de veerkrachtige stad waar wij Groenen voor willen gaan. Voorziene projecten zijn opgestart en de uitdagingen, ook al zijn die niet klein, gaan we niet uit weg. Ook is er, ondanks drastische besparingen vanuit Vlaanderen, vermeden dat deze uitmonden in een verminderd aanbod of dienstverlening of in verminderde toelagen of werkingsmiddelen voor het middenveld.
Bram illustreerde dit met enkele voorbeelden. Zo zal er in september een nieuw Mobiliteitsplan voorgesteld worden. Ook op vlak van milieu en klimaatneutraliteit zijn er heel wat inspanningen: Gent en Garde, energiezuinige woningen, het E-coachingsproject van bedrijven,… Tot slot is het het bestuur duidelijk ook menens om de meest kindvriendelijke stad van Vlaanderen te worden: Vlaamse besparingen op het onderwijs en het jeugdwerk worden niet doorgerekend, het aantal medewerkers van de dienst Kinderopvang wordt met ruim 20 VTE versterkt,…
Gent blijft dus, ook in de komende jaren, verrassen en vernieuwen!


Je kan Brams volledige tussenkomst hier lezen.

Tags: