Gent als commons-stad van de toekomst

In de toekomst wil de Stad Gent initiatieven van burgers beter kunnen omkaderen en ondersteunen en meer ruimte scheppen voor het gezamenlijk beheer van commons (gemeengoed). Daartoe schakelt Gent Michel Bauwens in, internationaal actief als specialist duurzame netwerkeconomie en auteur van de Oikos-bestseller ‘De Wereld Redden. Met peer-to-peer naar een postkapitalistische samenleving’. Naar het model van de Italiaanse stad Bologna dat een 'Bologna Regulation' opstelde en andere steden met een commons-strategie zoals Barcelona, Bristol en Seoul zal Bauwens de Stad op weg zetten naar een ‘Commons Transitie Plan’.

 

Groen gemeenteraadslid Caroline Van Peteghem vroeg burgemeester Termont meer informatie over de aanpak van Bauwens in Gent. De burgemeester schetste het onderzoeks– en participatieproject van Bauwens dat loopt van midden maart t/m midden juni. 

 

Het project zal een (online / offline) mapping omvatten van bestaande commons-initiatieven. Daarna volgt een kwalitatief onderzoek met diepgaande gesprekken over het maatschappelijk en economisch potentieel van Gent als commons-stad. Een volgende stap is een bruikbaar kader opstellen voor de ondersteuning maar ook de regulering van commons-initiatieven. Groen heeft met concrete voorstellen rond gedeelde mobiliteit en alternatief toerisme al meermaals aangekaart dat een goede omkadering een regulering inhoudt. De verdienmodellen van spelers als Uber en Airbnb kunnen de groei van een stad naar een duurzame commons-stad immers te zeer ondergraven.

 

De afronding van het project zal gebeuren met een staten-generaal, een consensus-paper en de aanduiding van een verbindingspersoon voor de verdere opvolging. Maar daarover berichten we later meer.

 

Vanuit Groen blijven we actief werken rond de noden en verlangens van burgerinitiatieven en de omkadering van de peer-to-peer-economie; we verwachten in dit onderzoek insteken te vinden die ons programma voor de komende jaren kunnen versterken.

Tags: